Viktig å behandle unge overgripere

Runi Børresen. FOTO ALEKSANDER MYKLEBUST

Runi Børresen. FOTO ALEKSANDER MYKLEBUST Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Regjeringa styrker innsatsen mot vold og overgrep. Runi Børresen ved høyskolen er fornøyd, men skulle gjerne hatt mer penger til mer kunnskap.

DEL

OSLO/DRAMMEN: Regjeringa foreslår at til sammen 176 millionar kroner knyttes til opptrappingsplanen mot vald og overgrep.

– Vold og overgrep i nære relasjonar er et stort samfunns- og folkehelseproblem. Regjeringen har sammen med samarbeidspartiene styrket innsatsen mot vold og overgrep. Vi legger opp til en ytterligere styrking neste år, og i løpet av høsten vil vi fremme en opptrappingsplan mot vold og overgrep, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

– Det er fantastisk, sier Runi Børresen, førstelektor ved Høyskolen i Sørøst-Norge.

Hun er strålende fornøyd med at det settes fokus på dette, og ikke minst at det nå satses på gjennom en opptrappingsplan.

– Det har begynt å skje noe, sier Børresen.

Å jobbe med godt voksne overgripere er en vanskeligere oppgave, så Børresen påpeker viktigheten av å jobbe for å behandle unge overgripere for å forebygge at overgrep skjer.

– Opplysingsarbeid fungerer. Så det jeg skulle ønske meg var øremerkede penger til kompetanseheving, sier Runi Børresen.

Børresen er fagansvarlig for studiene «Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk», «Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv» og «Sorg og traumer - når krisen rammer barn og unge». Og hun forteller at det nå er ventelister på alle studiene.

– Det trengs kompetanse på alle nivå, men også i spesialisthelsetjenesten, påpeker hun.

OPPTRAPPING: Likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

OPPTRAPPING: Likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp). Foto:

Store konsekvenser

Planen vil legge opp til en helhetlig og langsiktig innsats for å redusere forekomsten av vold og overgrep. Regjeringen foreslår at 20 millioner kroner i opptrappingsplanen.

- Omfanget av vold og overgrep er stort og konsekvensene er alvorlige både for den enkelte og for samfunnet. Derfor blir dette en viktig plan som både skal peke på hvordan man kan jobbe for å unngå at vold og overgrep skjer, men også hvordan man bedre kan hjelpe voldsutsatte, sier Horne.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 en tverrdepartemental satsing på 176 millioner kroner knyttet til opptrappingsplanen.

Dette går pengene til

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2017 en tverrdepartemental satsing på 176 millionar kroner knytt til opptrappingsplanen. Satsingen omfattar:

 • 6,5 mill. kroner til betre behandlingstilbod til overgriparar (HOD)
 • 5 mill. kroner til auka kompetanse i helsetenesta om vald mot barn (HOD)
 • 5,5 mill. kroner til å utgreie forløp for valdsutsette og forløp for overgriparar (HOD)
 • 5 mill. kroner til å følge opp forsking i opptrappingsplanen (HOD)
 • 4 mill. kroner til auka kompetanse i familieverntenesta om vald (BLD)
 • 7 mill. kroner til foreldrestøttande tiltak (BLD)
 • 5 mill. kroner til Stine Sofie Senteret for valdsutsette barn (BLD)
 • 19 mill. kroner til offeromsorga (JD)
 • 15 mill. kroner til Statens barnehus (JD)
 • 10,9 mill. kroner til dialoggrupper mot vald i asylmottak (JD)
 • 35 mill. kroner til innsats mot mobbing (KD)
 • 4 mill. kroner til deltaking i EU kids online-undersøking (JD)
 • 3 mill. kroner til informasjon til befolkninga om vald og overgrep og til følgeevaluering av planen (BLD)
 • 1 mill. kroner til utvikling av digitalt informasjonsmateriell om vald og overgrep til bruk i barnehagar og skolar (BLD)
 • 50 mill. kroner av veksten i kommunesektoren sine frie inntekter i 2017 er grunngitt med auka satsing på skolehelsetenester og helsestasjonane (HOD)

Artikkeltags