Alle bør lytte når daglig leder i Næringsforeningen i Drammen foreslår å stenge Nedre Strandgate for biltrafikk for godt.

Noen må plukke opp der det slapp på starten av 2000 tallet, da dette også var et aktuelt tema. Det er et av de beste forslagene vi i MDG har sett på lenge, og vi registrer at mange innbyggere er positive til det.

Når veien nå stenges for anleggsarbeid ved bybrua, må vi høste erfaringer.

Næringslivet er vår viktigste samarbeidspartner for å gjennomføre det grønne skiftet. En slik utvikling i det mest sentrale og travle området i Drammen vil gjøre at Bragernes sentrum med butikker, møteplasser og restauranter, kobles på restaurantene og parken langs elvebredden, uten bilveien som skiller. Et forfriskende og fremtidsrettet forslag med andre ord.

LES OGSÅ: Jubler for forslaget: – Jo flere, jo bedre

MDG mener at mange steder har den bilvennlige politikken ført til dårlig luft, høye klimagassutslipp, utrygge skoleveier, få og dårligere sykkelveier og at både biler, busser og trikker står og stanger i kø. Det er denne utviklingen vi jobber med å snu i kommuner rundt omkring i Norge, også i Drammen.

I stedet for å fortsette den gammeldagse, bilbaserte byplanleggingen, ønsker vi å prioritere sentrumsutvikling, handel og de som reiser til fots, med sykkel eller kollektivtransport. Dagens transportårer legger ikke opp til det.

Vi må frigjøre plass til å kunne bo, arbeide, leve, oppholde seg og ferdes i sentrum. Det vil styrke handelen og aktivitetslivet i sentrum. Andre byer har lyktes med dette når områdene transformeres til mer byliv og fellesskap.

LES OGSÅ: Ja til å bytte ut biltrafikk med mer restaurant- og byliv

Vi vil gjøre barn og unges hverdag tryggere, og områdene kan transformeres til mer byliv og fellesskap. Det kunne vært interessant i den sammenheng å se på trafikkavviklingen langs hele Nedre Strandgate, fra Øvre Sund Bru til Holmenbrua. Det bor mange innbyggere langs her, som plages av støy fra biltrafikken og rånere som kjører der på nattetid i helgene. Mange innbyggere er også rammet av den dårlige luften som følger av biltrafikken i dette området.

Det bør ses på muligheten for alternativt kjøremønster for hele denne gata. Vi har stor tro på at investorer da kommer på banen for å investere i et mer attraktivt Drammen, slik som Næringsforeningen i Drammen også tror.

Med bakgrunn i dette gode forslaget ønsker vi videre dialog med Næringsforeningen, øvrige berørte parter og de andre politikerne i Drammen for å få dette til.

LES OGSÅ: