Stenger begge restaurantene: – Taper på å holde åpent

Til tross for god inntekt i november og desember, taper eierne penger på å holde åpent.