VIKEN: Sju grenseoverganger til Sverige i Viken stenges med virkning fra 2. januar og inntil videre. Fv118 Gamle Svinesundsvei stenges fysisk, mens skilt vil settes opp ved seks andre grenseoverganger. Det opplyser Viken fylkeskommune på sine nettsider.

Viken fylkeskommune opplyser at dette er av hensyn til smittevern. Skal man passere grensa må det gjøres steder hvor det er koronateststasjon.

De grenseovergangene med teststasjoner er E6 ved Svinesund, E18 ved Ørje og fv106 ved Bjørkebekk i Aremark kommune som er åpen mellom klokken 08:00 og 15:30.

Ved de seks grenseovergangene som ikke har en fysisk sperring settes det opp spesiallagde skilt. De skal både markere at grensen er stengt og veilede publikum i retning nærmeste åpne overgang.

– Vi legger til grunn at stengingen av grenseovergangene vil gjelde inntil vi får annen beskjed fra myndighetene, og forutsetter at man må ha bedre kontroll på smittesituasjonen før det vil skje, sier driftsleder Arne Bjørklund i Viken syd på deres nettsider.

Følgende overganger stenges:

  • Fv. 102 Bergby (Halden)
  • Fv. 220 Holtet (Halden)
  • Fv. 884 Kornsjø (Halden)
  • Fv. 118 Gamle Svinesundsvei (Halden)
  • Fv. 1312 Buer-Veng (Marker)
  • Fv. 126 Trosterud (Aurskog-Høland)
  • Fv. 1478 Sukkerveien (Aurskog-Høland)