DRAMMEN: Arbeidet starter mandag 4. april, og publikum bes om å respektere sperringene og gå andre veier – for egen sikkerhet.

Thurmanns vei er en del av det populære tursti-nettet i Bragernesåsen, og utgjør bindeleddet mellom åsen og Hamborgstrømskogen. Stien ble ferdigstilt i 1901, og har siden den gang vært en svært godt brukt tursti.

Stien går tvers igjennom en stor steinur nærmest Hamborgstrøm, og går deretter i en utsprengt berghylle med overliggende bratt og rasutsatt terreng. Hvert år går det ras ned på Thurmanns vei, spesielt under vårløsningen. Det er både enkeltnedfall og større rasmasser som faller ned på turveien.

LES OGSÅ: Rykket ut til 120 år gammel fabrikk

Starter nå

For å sikre den bratte bergskråningen langs Thurmanns vei skal løse steinblokker renskes ned og området skal sikres med bolter og steinsprangnett. Sikringsarbeid starter 4. april og da blir Thurmanns vei stengt mellom Otto Lunds sti og Hamborgstrømskogen i rundt 12 uker.

Det vil også i disse ukene være mulig å ta seg en gåtur i åsen ved å velge andre ruter. Hverken Åspaviljongen eller turruter som Zik-Zaken, Otto Lunds sti eller de øvrige turstiene i åsen er berørt av de arbeidene som skal gjøres.

Denne type arbeid krever at det er snø- og isfritt og ikke så mye nattefrost. Det er derfor en begrenset periode det kan utføres i. Ved å starte arbeidet nå, er målet at turstien skal kunne åpnes igjen senest innen skoleferien starter i juni.

Det er behov for å bruke motokjøretøy i form av en ATV for å frakte utstyr inn og ut av området. Denne vil kjøre på veier hvor man normalt ikke treffer motoriserte kjøretøy, men tar hensyn til de som går tur.

Sperret og skiltet

Arbeidsområdet blir sperret med gjerder, samt sperrebånd nederst i ura, markert med skilt og stengt for publikum mens arbeidet pågår. Drammen kommune ber alle som ferdes i område om å følge alle forsiktighetsanbefalingene.

– Det er viktig at alle respekterer skilting og sperringer, da det kan innebære risiko ved å bevege seg her inne, sier Frode Vestgarden, virksomhetsleder Samferdsel, vei og park i en pressemelding fra Drammen kommune.

Han understreker at dette gjelder både mens det pågår arbeid, men også utenom arbeidstid. Vestgarden forklarer hvorfor;

– Fordi deler av dette sikringsarbeidet er å fjerne løs stein og fjell, kan det rase både stein og andre masser ut. I tillegg vil det både stå maskiner, utstyr og løse masser/stein som vil hindre fremkommelighet.

Vestgarden påpeker også at ikke er tillat å bevege seg inn på avsperrede anleggsområder, uansett hvor det er.

Må rassikres jevnlig

Rassikring er arbeid som gjøres for å hindre stein i å rase ut fra en fjellside. Det er utført mange ulike sikringstiltak langs Thurmanns vei de senere år, men dette er et arbeid som må gjentas jevnlig. Siste sikringstiltak i dette området ble utført i 2017, og i april 2019 ble det tatt ny vurdering av sikkerheten i området.

På bakgrunn av befaringen med geologer, ble det avdekket 14 enkeltpartier hvor det er behov for sikring enten i form av rensk, bolting eller nettsikring. Det gjøres derfor tiltak nå.