Vegtrafikksentralen øst meldte om at tunnelen ble stengt i begge retninger som følge av røykutvikling i tunnelen.

Ifølge vår reporter skal det ha vært unormalt mye blårøyk i tunnelen klokken 08.50.

Klokken 09.00 melder Vegtrafikksentralen om at tunnelen er åpen for trafikk igjen siden ingen røyk ble funnet.