Sterk pers av Martin Kirkeberg Mørk

Martin Kirkeberg Mørk var beste lokale løper i Hytteplanmila lørdag.