Sterke reaksjoner på åpning av skoler og barnehager: – Mitt barn er ikke noen forsøkskanin

Skoler og barnehager åpner igjen etter påske. Selv om meningene om temaet er delte, er det liten tvil om at skepsisen rår. Flere mener det er uforsvarlig å sende barna tilbake allerede nå.