Still ditt spørsmål til kommunalsjefene om koronaviruset