Stilling ledig for den med bildilla. Få ansvaret for 600 kommunale kjøretøy: – Det er en omfattende jobb

Asker kommune har per nå utlyst 31 stillinger i kommunen. Nå er det også noe for den med bildilla.