I kommunestyret 14.-15. juni skal fusjonen mellom Glitre Energi AS og Agder Energi AS behandles. Rødt vil stemme imot denne fusjonen, og hadde et håp om at et flertall i kommunestyret fortsatt ville gjøre dette. Men nå har Høyre dessverre snudd, og sikrer at fusjonen går videre.

Med den foreslåtte sammenslåingen av de to kraftselskapene, vil Glitre energi ta første skritt vekk fra offentlig, regionalt eie og over i en storskaladrift i et marked som i større og større grad blir preget av noen få, store aktører. Et sånt stort selskap vil dramatisk øke avstanden mellom de kommunale, demokratisk styrte eierne, og den administrative ledelsen. Allerede i dag er vår innflytelse noe vingeklippet gjennom det passive eierskapet til de kommunale eierne. Dette mener vi bare vil forsterkes.

Rødt ønsker at kommunen skal utøve et aktivt eierskap i Glitre Energi AS. Ved å spre vår eierandel tynnere vil vår evne til å utøve et slikt aktivt eierskap bli ytterligere begrenset. Glitre energi er en stor bedrift i vår region sett i omsetning. Den har en sterk lokal forankring gjennom kommunalt eie, med den tilknytningen det medfører. Kommunene har i stor grad en langsiktig og forutsigbar avkastning fra selskapet, og kan styre selskapet i den retningen vi ønsker. Denne muligheten mener vi at vi i realiteten vil miste ved denne fusjonen.

Denne fusjonen åpner også for massiv krafteksport. Dette gir god avkastning for selskapet, men fordi det også medfører økt kraftimport når magasinene er tomme blir strømregninga høyere for folk flest.

Rødt har i utgangspunktet ingenting mot at Glitre forsøker å øke sin omsetning og å vokse, men vi motsetter oss at dette skal gjøres på bekostning av vår eierandel. Vi mener at kommunene skal ha et mer aktivt eierskap i Glitre. Vi vil ha Drammen kommune ut av vindkraft. Og vi vil ikke ha kommunen inn i North Connect-kabelen som Agder Energi er involvert i. Vi vil at lederlønningen i denne sektoren skal ned.

Vi mener at denne fusjonen vil motarbeide dette. Derfor er det trist at det blir et flertall i kommunestyret for å gå videre med fusjonen.