Gå til sidens hovedinnhold

Stopp nedleggelsen av barnehagene

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rådmannen i Drammen har foreslått å legge ned fire barnehager. Rødt sitter ikke i utvalget som skal behandle saken, men det hindrer oss ikke i å si med utestemme: Stopp!

Det må være et mål at alle barn får plass i en barnehage i nærområdet der de bor når det måtte trenge det, og ikke bare til hovedopptaket. Det medfører nødvendigvis en overkapasitet i barnehagen. Det vil også gjøre oss attraktive for småbarnsfamilier som vurderer å flytte hit.

Det påstås at barnetallet i Drammen vil gå ned, men det er grunn til å sette spørsmålstegn ved befolkningsprognosene som er lagt til grunn i saken. Eksempelvis forventes det at barnetallet på Gulskogen skal gå ned. Dette harmonerer dårlig med den pågående byggeaktiviteten og planer for området.

Kunnskapsgrunnlaget til forslaget gir et feilaktig bilde av massiv overkapasitet i barnehagene i Drammen. Barnehageloven har sikringsbestemmelser for hvor mange kvadratmeter man skal ha per barn, men dette er ubrukelig som måleindikator på ledig kapasitet. De aller fleste barnehagene har flere kvadratmeter enn lovens minimum, men det betyr ikke at det i praksis er plass til flere barn.

Det hevdes i den offentlige debatten at det er 400 ledige plasser i barnehagene. Vi vil tro at majoriteten av de som søker plass i løpet av året i Drammen, vil ha problemer med å kjenne seg igjen i dette. Derimot opplever de at det er vanskelig å få plass i nærområdet sitt når de søker utenom hovedopptaket. Det reelle tallet på ledige plasser er ikke presentert av rådmannen. Det burde være en smal sak å legge fram tall på hvor det er ledig plass per dags dato og hvor det vil være ledig plass dersom man øker bemanningen. Tallet vil åpenbart være et helt annet.

Innsparingspotensialet er betydelig overdrevet. Mesteparten av utgiftene i barnehager går til lønn. Barnehagene i Drammen drifter allerede ned mot lovens minimumsbemanning. Dersom man flytter barn fra de foreslåtte nedlagte barnehagene til omkringliggende barnehagen, må bemanningen i disse økes tilsvarende, og det gir liten innsparing. Det vises til innspart internhusleie, men det er jo bare monopolpenger. Drammen kommune har jo fortsatt utgifter på bygget.

Dersom bygningsmassen selges, er det ikke usannsynlig at kjøper er en barnehagekjede. Disse vil antagelig ha rett på driftstøtte hvis de starter opp igjen.

Høringsprosessen framstår som en skinnprosess hvor utfallet har vært gitt på forhånd, og rådmannen har antagelig brutt foreldrenes og de ansattes rett til medvirkning som er nedfelt i barnehageloven og hovedavtalen.

Dette er et hastverksarbeid som får betydelig konsekvenser for barn, foreldre og ansatte. Prosessen må stoppes og fjorårets overskudd må brukes som foreløpig inndekning. Rykk tilbake til start (igjen)!

Les også:

Les også

Frp stemte for barnehagekutt: – Vi snudde da vi så de sterke reaksjonene

Les også

Nina (36) og Stine (57) fikk sjokkbeskjeden: – Tårene sitter løst

Les også

Det ble ramaskrik da rådmannen ville legge ned én barnehage: Nå vil hun legge ned fire

Kommentarer til denne saken