Gå til sidens hovedinnhold

Stopp saltingen av veiene i Underlia!

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vårt lokalmiljø må betale for kommunens bruk av salt – det finner vi oss ikke i lenger.

Salt er et billig og effektivt middel for å oppnå bar vei, men dette er ikke et universalmiddel som passer overalt. Etter å ha opplevd konsekvensene av salting over flere år mener vi at salt er ikke egnet til veivedlikehold i bomiljøer! Vi stiller derfor spørsmål ved om vinterdriften til Drammen kommune er god nok.

Vi opplever den intensive saltingen av veiene i Underlia som svært ødeleggende for både fremkommelighet, nærmiljø, vintermiljø, hus, hager, dyr, klær, sko, sykler og biler. Saltet snø blir til en brun smørje som klistrer seg til alt. Det er vanskeligere å komme seg frem med bil, sykkel og til fots, salt dras inn i hus, hager ødelegges og saltet ender opp overalt. Saltet fra Sparavollen blir også dratt ned i Finn Blackstads vei og gjør forholdene der vanskelige. Det pøses ut opptil en kilo salt per meter vei hver gang saltebilen kjører fordi. Det er mange tonn salt per vinter bare i Underlia!

Sparavollen/Underlia har hovedsakelig smal veibredde uten fortau og midtmarkering. Dagens salte/brøyteløsning uten fresing gir en veldig smal veibredde som presser gående langt ut i veibanen. Tidligere ble det ikke saltet, men snøen ble fjernet med fres. Bussene klarte seg da bra på realt vinterføre med strøing. Nå brøytes og saltes det med 3 og 4-akslet lastebil, utstyr som hører hjemme på motorveier, ikke på småveier hvor siste aksel drar ut mer snø i veien i svingene enn de brøyter bort. Trygghet for de som ferdes i lokalmiljøet burde trumfe billig brøyting!

Vi har flere ganger tidligere skrevet til kommunen angående endring av saltingen av veiene i Underlia. Henvendelsene har blitt blankt avvist med henvisning til at regelboka henviser til at "bussen må ha bar vei" og at "salting er den eneste måten å få dette til på". La det være helt klart: kommunen er ikke bundet til salting, men kan tilpasse seg lokale forhold.

Andre veier med busstrafikk i området (f.eks. den svingete og bratte Ulevannsveien i Krokstadelva i Nedre Eiker) saltes ikke. Asker kommune har sluttet å salte helt og bruker heller sand blandet med varmt vann. Legg merke til at den øvre delen av Underlia ikke saltes, og de som bor der melder om bedre kjøreforhold der enn i resten av Underlia så lenge det brøytes godt. Vi ønsker at hele Underlia tas ut av saltroden og at det innføres alternative vedlikeholdstiltak!

Etter hva vi kjenner til er det uklart om anbefalingene fra Statens Vegvesens forskningsprosjekt «Salt SMART» (2007-2011) har blitt implementert i Drammen. Rapporten påpekte behovet for bedre mekanisk fjerning av snøen og kompetanseheving både hos kommune og entreprenører. Dette støttes også av NAF og Naturvernforbundet. I 2015 forventet kommunen at tiltakene gi en forventet reduksjon av saltbruken på 30-50 %. Hva har skjedd?Vi utfordrer kommunen til å komme med en plan og tiltak for redusert salting i Underlia og andre steder i løpet av kort tid.

Kommentarer til denne saken