Stor sannsynlighet for vårflom – Nedre Eiker er mest flomutsatt i området

Sannsynligheten for en stor vårflom er større i år enn normalt.