Gå til sidens hovedinnhold

Store økonomiske utfordringer, men fullt mulig å komme i mål

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag la rådmannen fram Drammen kommunes regnskap for 2021. Det viste et lite overskudd på 65 millioner kroner for kommunen totalt sett.

Utfordringene ligger særlig innenfor hjemmetjenester og institusjon, som har hatt et overforbruk på cirka 83 millioner i 2020.

Hovedutvalget for Helse Sosial og omsorg var derfor innkalt til ekstraordinært møte om situasjonen. Som hovedutvalgsleder er jeg glad for at hele hovedutvalget er beredt til å gjøre hva vi kan for å få bort merforbruket. Det blir ingen enkel oppgave, og vi vil være helt avhengig av å jobbe tett med både ansatte, tillitsvalgte, ledere og brukere av tjenestene for å komme i mål.

Vårt felles mål er best mulig tjenester til innbyggerne innenfor en forsvarlig økonomisk ramme.

Flere år på rad med overskridelser vil på sikt svekke kommunens mulighet til å investere for fremtiden og gjøre tjenestene dårligere, det er derfor avgjørende at vi lykkes med dette arbeidet.

2020 har helt klart vært et vanskelig år for sykehjem og hjemmetjenester. Strenge smitteverntiltak, store virusutbrudd og en helt ny kommune har ikke gjort den allerede tøffe økonomiske situasjonen lettere.

Jeg er derfor svært imponert over de tjenestene vi som kommune har levert. Men – de måtte gjøres innenfor de svært trange økonomiske rammene hele Kommune-Norge, inklusiv Drammen, måtte forholde seg til. Det fikk vi ikke til.

Hovedutvalget har derfor gitt tydelige signaler om at disse tjenestene skal følges tettere opp fra politisk hold. Oppfølgingen av disse tjenestene skal være sak på alle hovedutvalgsmøter gjennom året, og det er forventet at rådmannen skal levere forslag på tiltak til politisk behandling så fort de foreligger.

Les også

Kjempesmell for kommunen: – Har brukt 100 millioner mer enn budsjettert

Drammen er i dag en av Norges mest effektive kommuner, det er derfor ingen quick fix på utfordringene, det gjør at noen av grepene vi må ta helt sikkert ikke vil bli møtt med jubel av alle.

Men om det ikke tas grep nå, vil fremtidens grep ramme enda hardere.

Om vi får til denne snuoperasjonen, som de tre «gamle» kommunene har måttet igjennom ved flere anledninger gjennom de siste 15 åra, vil vi sikre kommunen rygg til å bære viktige investeringer både til tjenester og bygg også i framtida.

Slik jeg tolket hovedutvalgets medlemmer mandag kveld er alle klare for å ta det ansvaret. Det er godt nytt for Drammens befolkning. Både for dem som trenger hjelp i morgen, og de som trenger det om 15 år.

Les også

Ordføreren hudflettet Brakar: – Helt uaktuelt å kutte busstilbudet på Konnerud

Les også

Svelvikveien er en skam for våre politikere og en fare for Svelviks befolkning

Les også

Drammen kommune hacket

Kommentarer til denne saken