Drammens Tidendes politiske redaktør er oppgitt over at sentrale politikere fra Nedre Eiker taler eikerbygdas sak i teknisk utvalg.

Det er helt legitimt å mene at man bør ha samordning i den nye felleskommunen. Men man kan ikke samtidig overse at kommunesammenslåingen skjedde mot innbyggernes ønske, og at erfaringene med den nye kommunen slik jeg opplever det entydig oppleves som negative for folk i Nedre Eiker. Vi har verken fått det lovede sykehjemmet eller bedre tjenester. Våre pleietrengende blir plassert på sykehjem i Svelvik eller andre kommunedeler der de ikke hører hjemme.

Les også:

Drammens Tidendes politiske redaktør roper nærmest på munnkurv og partipisk for å få hull på det som kalles verkebyll, åpenbart uten evne til å forstå årsaken til byllen. Man kan ikke behandle symptomene i stedet for sykdommen.

Det er ganske oppsiktsvekkende at man kan mene at politikerne skal instrueres i hva de kan si og mene, eller nærmest bør pålegges munnkurv.

Les også:

Les også

Misnøye er ikke nok for å få tilbake Nedre Eiker

Ingen kan være uenig i at en kommune må ha felles regler gjeldende i alle kommunedelene, men det er jo nettopp dette som blir hovedproblemet når tre så ulike kommuner, med ulike størrelser, ulike behov, historie og kultur blir slått sammen uten støtte fra innbyggerne.

Det blir fullstendig ubalanse, og tautrekking om kommunens oppmerksomhet og tjenesteytelser.

For folk i Nedre Eiker har sammenslåingen svekket lokaldemokratiet. Mange opplever at avstanden mellom beslutningstakere og innbyggere er for stor. Da er det ikke unaturlig at enkelte snakker Nedre Eikers sak, selv om de i stedet burde talt for en snarlig oppløsning av hele prosjektet.

Drammens Tidendes egne meningsmålinger fra 2021 , hvor 60 prosent av de spurte i både Nedre Eiker og Svelvik mente at storkommunen burde oppløse, underbygger dette. Meningsmåling blant Drammens innbyggere viste at bare 25 prosent av drammenserne ønsket å videreføre den nye storkommunen.

I likhet med de mest fremtredende politikerne i Drammen overser DTs politiske redaktør dette faktum, og later som at storkommunen skal videreføres koste hva det koste vil.

Det er grunn til å minne om at kommunene er til for innbyggerne. Hvis innbyggernes meninger og erfaringer ikke blir respektert, øker både misnøyen og politikerforakten. Det er derfor betenkelig at DT-kommentaren målbærer en så nedlatende holdning til politikere som ikke deler politisk redaktørs syn.

Vi som har stått som talspersoner for å gjenopprette Nedre Eiker kommune overraskes ikke av hva DT skriver. Politisk redaktør har fremstått som en varm forkjemper for både kommunesammenslåingen og videreføringen av Viken fylke.

Les også

Viken forsvinner visst ikke helt, likevel

Dogmet om at større enheter blir mer effektive og robuste står for fall fordi mye tyder på det motsatte. Det ser vi i «nye» Drammen, og det ser man i flere andre sammenslåtte kommuner i Norge. I Danmark, som var 10-15 år foran oss med sine kommune- og regionsreformer og hvor antallet kommuner gikk fra 280 til 100, har regjeringen iverksatt en «Nærhedsreform» for å rette opp skadene og gjenskape lokalsamfunnene.

Der viste det seg også at tjenestene ble dårligere og administrasjonskostnadene høyere, akkurat som i «nye» Drammen.

Prisen for å gjenopprette Nedre Eiker er i alle fall liten for å skape et velfungerende lokaldemokrati hvor innbyggerne føler seg hjemme og kan leve gode liv. En videreføring av «nye» Drammen vil over tid både bli langt dyrere og bidra til økt misnøye og flere nye drakamper mellom de ulike kommunedelene.

Da vil verkebyllene bare bli større og flere.