Gå til sidens hovedinnhold

Større kommune skulle gi bedre tjenester. Hva med den psykososiale beredskapen?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I prosessen med å bli en ny og større kommune har vi politikere til stadighet beroliget våre innbyggere med at alle fortsatt skal få like gode eller til og med enda bedre tjenester. I visjonen for den nye kommunen står det at «Gevinster tas ut i form av bedre tjenester til innbyggerne».

Dette kan vi dessverre ikke si om den psykososiale vakttjenesten. 1. januar 2020 våknet vi til en mye større kommune, men med en halvert bemanning i vårt eneste psykososiale sikkerhetsnett. Jeg velger nettopp å kalle det for et sikkerhetsnett, for når kommunen, sykehuset og legesentre stenger dørene sine kl. 15.30 på hverdager er den psykososiale vakttjenesten eneste alternativ. Vi vet alle at de fleste store og små kriser skjer utenom kontortid og i helgene.

7. januar 2020 stilte jeg spørsmål i hovedutvalget for helse, sosial og omsorg om hvordan psykososial vakttjeneste er organisert i nye Drammen kommune. Dette ble gjort etter å ha fått flere henvendelser som kunne tyde på at vi hadde fått et forringet tilbud, og dette ga meg stor grunn til bekymring. Gjentatte ganger er informasjon og tall om tjenesten blitt etterspurt i utvalgsmøter.

Jeg har tålmodig ventet på en kartlegging, utreding med tall, uttalelser fra virksomhetsleder, tillitsvalgte, økonomiske konsekvenser osv. I februar 2020 fikk jeg som svar at det var for tidlig å komme med tall. I april 2020 ble utvalget lovet at vi skulle få alle tall i juni 2020 – dette skjedde ikke i den form vi forventet og hadde etterspurt.

Jeg fikk for øvrig i juni 2020 tak i «ferske» tall. For hele 2020 er det budsjettert med 700 henvendelser – per 11. juni har de hatt 736 henvendelser. Vi har fortsatt ikke fått tall for siste halvdel av 2020, men det er vel all grunn til å tro at trenden har fortsatt og at antallet henvendelser har økt betraktelig under koronapandemien.

Dessverre må jeg si at jeg er lite fornøyd med den administrative behandlingen av denne saken, ei heller den politiske oppfølgingen fra utvalgsleders side. For at vi politikere skal kunne gjøre de nødvendige og riktige prioriteringene er det viktig at vi får oppdaterte tall. For Høyre er dette en prioritert tjeneste og vi har lovet å følge med videre, og ser derfor fram til en god saksutredning til vårt neste hovedutvalgsmøte den 22. april.

Vi krever nå at bemanningen må opp på samme nivå som i tidligere Drammen kommune på en permanent måte, og at saken bærer preg av god involvering av de ansatte.

Sosial vakttjeneste har eksistert i Drammen kommune i 33 år, og det var et tverrpolitisk flertall som bestemte etableringen av denne viktige tjenesten. Fordi tjenesten har fungert utmerket har vi ikke hørt så mye om den. Jeg vil påstå at Drammens innbyggerne har hatt det beste kriseteamet i alle disse år, uten å vite det – bortsett fra de av våre innbyggere som dessverre har hatt behov for tjenesten. Godt kvalifiserte og erfarne ansatte har tatt imot henvendelser fra drammensere som opplever store og små kriser på kveld, natt og i helger – de fortjener å vite hvordan arbeidssituasjonen deres blir videre.

Psykososial beredskap er først og fremst er en nødvendig beredskapstjeneste, og omfatter alle innbyggere i alle aldre i Drammen kommune. Denne beredskapstjenesten sikrer en unik, helhetlig og effektiv ivaretakelse av innbyggere i akutte kriser og nød. Tjenesten er også tilknyttet overgrepsmottaket ved Drammen Legevakt, og er en forlenget arm til Nav når det gjelder nødhjelp

En kommune av Drammens størrelse, som også har elementer av storbyproblematikk, har behov for en beredskapstjeneste som kan ta hånd om de fleste situasjoner med unntak av større kriser og katastrofer der kommunens beredskapsplaner effektueres.

Kommentarer til denne saken