Næringskomiteen avga torsdag sin innstilling om dagligvaremeldingen.

– Stortinget peker tydelig på at hovedproblemet er dagligvarekjedenes dominerende stilling. Dette gir dem for mye makt over leverandørene og produsentene, men bidrar også til dårligere utvalg og høyere priser for forbrukerne, sier komitéleder Geir Pollestad (Sp).

Konkurransetilsynet skal få beskjed om å være spesielt oppmerksomme på det som kalles vertikal integrasjon, altså at kjedene får kontroll over verdikjeden fra produktet produseres til det står til salgs i butikkhyllene. Tilsynet skal også særlig følge opp konsentrasjon av kjedemakt.

– Egne merkevarer må ikke få en så dominerende stilling at de presser ut andre aktører og hindrer innovasjon, heter det i innstillingen.

Det kan bety at Norgesgruppen, Rema og Coop kan pålegges å ha færre egne merkevarer. Det kan få følger for Remas merkevarer Kolonihagen, Stange kylling, Prima og Solvinge. Likeledes for Norgesgruppens merker Eldorado og Jacob's og Coops merkevarer Coop og Änglamark. Kjedene har de siste årene hatt stor suksess med disse satsingene.

Grensehandelbarometer

Regjeringen får samtidig beskjed om å legge fram et grensehandelsbarometer. Dette skal på plass innen 1. juli, og skal være en permanent ordning.

I tillegg bes regjeringen om snarest mulig å legge fram forslag om hvordan grensehandelen kan reduseres.

Vedtakene blir møtt med jubel hos NHO Mat og Drikke, som kaller det en klar anerkjennelse av hvor omfattende grensehandelen er.

– Det er under normale tider en utfordring for hele verdikjeden for mat og drikke i Norge. At Stortinget nå forventer mer kunnskap og konkrete tiltak fra regjeringen, har vår helhjertede støtte, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Ser på innkjøpsbetingelser

I behandlingen av dagligvaremeldingen har opposisjonen sluttet opp om flere av regjeringspartienes forslag. Men firerbanden – bestående av flertallskonstellasjonen Ap, Sp, Frp og SV – har også samlet seg om ytterligere tiltak.

De fire partiene vil ha forslag på bordet for å sørge for at rabatter som oppnås i forhandlinger mellom leverandører og kjeder, i større grad følger varen – og altså komme forbrukerne til gode.

Dessuten vil de stille krav om et regnskapsmessig og funksjonsmessig skille mellom leddene i verdikjeden.

Kaster hansken

Pollestad bemerker at Stortinget tidligere har vegret seg for å gripe inn i maktforholdene i dagligvarebransjen. Det er en bred oppfatning om at utviklingen har vært uheldig.

– Dagens konklusjoner fra næringskomiteen er et klart signal om at nå går hanskene av, sier han.

Høyres Kårstein Løvaas slår fast at Norge henger etter våre naboland både på pris og mangfold, og at det er viktig at dagligvaremarkedet fungerer godt.

– Mitt utgangspunkt i behandlingen av meldingen er at konkurranse mellom aktører i dagligvaremarkedet er sunt, men at konkurransen må være rettferdig. Kunden skal få riktig utvalg til riktig pris, sier Løvaas, som var saksordfører for meldingen.

Merking

Norges Bondelag kaller innstillingen godt nytt for både bonde og forbruker. Bondelaget er fornøyd med at komiteen tar opp problemet med at importerte råvarer benyttes i produksjon av kjedenes egne merkevarer, men profileres under samme merkevare som de norskproduserte. De ber derfor om at opprinnelsesland må merkes bedre.

–Vi er opptatt av at det skal være lett for forbruker å gjøre opplyste valg, og er fornøyde med at Stortinget følger opp dette. Det må bli enklere å skille mellom uavhengige merkevarer og kjedenes egne merkevarer, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.