I et innlegg i Drammens Tidende før jul viser Jørgen M. B. Grønneberg til Benjamin Disraelis utsagn om at «det er tre former for løgn: løgn, forbannet løgn og statistikk». Det er åpenbart at Disraeli har gitt inspirasjon, for innlegget til Grønneberg 3. januar er virkelig en studie i hvordan fremstille tall og statistikk til egen fordel.

Grønneberg starter med å vise til Senterpartiets oppslutning ved fylkestingsvalget i 2019. Og ja, helt riktig, Sp og Ap har ikke flertall alene i Viken. Men så er heller ikke Sp og Ap de eneste som har gått til valg på å dele opp Viken. Ap og Sp har sammen med Frp, SV og Rødt et solid flertall i fylkestinget med 50 stemmer. Ganske så solid. I rene stemmetall fikk disse partiene 300.185 stemmer mot 174.160 til Høyre, Venstre og KrF. Vi har ikke registrert noe standpunkt rundt oppdeling fra MDG, PP og FNB verken før valget eller nå, men om de skulle stemme mot deling, vil flertallet for deling fortsatt være solid.

Så viser Grønneberg til en måling fra desember i Nettavisen hvor Sp visstnok fikk sju prosent. Denne kan jeg rett og slett ikke finne. Jeg finner derimot en måling i Nettavisen 20. desember. Der får Sp 9,9 prosent og Ap 21,6prosent. Til sammen 31,5 prosent. Tar vi med Rødt, SV og Frp, som også vil dele Viken, får vi 60,5 prosent.

Uansett er måling kun måling og valg det som avgjør styrkeforholdene i politikken. Ved stortingsvalget i 2021 fikk Ap, Sp, SV, Rødt og Frp 118 av 169 mandater. Flertallet for å dele opp Viken er så til de grader til stede i både fylkesting og storting. Jeg sier ikke at absolutt alle som stemte disse partiene er for å dele opp Viken, men som den fremste saken i vårt område, så kan neppe mange ha unngått å legge merke til disse partienes standpunkt.

I november bestilte Grønneberg en egen meningsmåling fra Norstat. I innlegget 10. januar unnlater han å nevne at kun 222 mennesker ble spurt i Viken. Jeg er ingen ekspert på meningsmålinger, men jeg er svært tvilende til at kun 222 respondenter gir et representativt svar i et fylke med over 1,2 millioner innbyggere.

Både målingen Lokalsamfunnsforeningen bestilte fra InFact i april 2021 og Sp fra InFact i august hadde over 1.800 respondenter i Viken, og begge målingene viste et klart flertall for oppdeling. Grønneberg må gjerne være uenig i spørsmålsstillingen. Det vil koste noen kroner å dele opp Viken, men samtidig slipper skattebetalerne i Buskerud å bygge nytt fylkeshus i Bærum til én milliard.

Med et slikt markant politisk skifte, både ved valget 2019 og 2021, er lov å spørre seg om Grønneberg ser på politikk slik. Skal alle politiske grep, eller feiltrinn om du vil, gjort av tidligere regjerende partier ikke kunne rettes opp i av en ny politisk styringsmakt. Hvis det er tilfelle, er Grønnebergs oppskrift for fremtiden entydig all den tid Solberg-regjeringen klemte det de kunne ut av tuben.

Det er det ingen hemmelighet at Grønneberg og hans følgere heller vil bruke penger på andre ting enn demokrati og folkestyre, men det endrer ikke Senterpartiets syn.

Uavhengig av disse målingene har uansett folk sagt klart i fra ved valget i fjor. Det må respekteres. Buskerud vil bli en mye bedre ramme for å sikre et mer levende demokrati og gode, nære tjenester i hele fylket enn Viken.

DEBATTEN OM VIKEN:

Les også

Sp vil løse opp Viken, men mangler gode argumenter

Les også

Reneste vrøvl om hvordan Viken ble til

Les også

Det flommer ikke over av melk og honning i Viken, Wengen

Les også

Tror du på å løse opp Viken? Sjekk dette

Les også

Dessverre for Høyre er deling av Viken fullt mulig

Les også

Hvorfor denne nostalgien over Buskerud fylkeskommune? 

Les også

Ingen demokratisk seier å gå tilbake til Buskerud