Det begynner å bli lenge siden travbanen på Åssiden ble lagt ned som arena. Drammen travbane var en viktig arena for travsporten i regionen i over 50 år, og det ligger mye nostalgi i å gå forbi området uten verken å se folk eller hester.

Selv har jeg tilbrakt utallige timer her i årenes løp, det være seg for å se egne hester i løp, ha det sosialt med venner eller la junior få prøve seg på ryggen av en ponni. Dessverre er den tiden forbi.

Nå må vi tenke fremover, og det ligger store muligheter i å utvikle dette området til noe nytt og spennende, som kan gi nye opplevelser for byens befolkning. Etter orienteringen fra Rambøll i formannskapet i fjor, kan det virke som grunnforholdene kan ligge til rette for at området kan utvikles til både boliger, koselige nabolag, kafeer og lekearealer. Det viktigste for Høyre er at området er sikret både for naboer og mulige nye innbyggere, slik at vi ikke får et nytt Gjerdrum.

Les også (reportasjen er mer enn to år gammel)

Høyres mål er at vi innen neste fireårsperiode skal ha bygget 3.000 nye boliger i Drammen. Vi ønsker å utvikle kommunen og bygge varierte boliger for å tiltrekke oss småbarnsfamilier, beholde studentene og få nye innbyggere. Det er positivt for kommunen, og for innbyggerne våre.

Et utviklingsprosjekt på Travbanen vil være godt egnet til dette, med rekreasjonsmuligheter, lekeareal og variert bebyggelse.

Vi tror at en storstilt utbygging av det tidligere Drammen Travbane-området vil gi positive ringvirkninger for hele byen, og håper at alle involverte parter ønsker å samarbeide for å få dette til så fort som mulig, så fort vi har fått en garanti om at bebyggelse på området vil være trygt.

Drammen trenger flere boliger, flere omsorgsplasser for eldre, flere flotte grøntområder og flere tjenestetilbud der folk bor. Vi skal være en kommune som tilrettelegger for gode oppvekstmiljøer, muligheter for næringslivet til å vokse og trygge arbeidsplasser.

Nyheter fra Drammens Tidende