– Vi har strukket oss til det ytterste for å imøtekomme fagforeningenes krav innenfor ansvarlige rammer. For oss er det derfor sterkt beklagelig at disse velger å ta i bruk streikevåpenet i denne situasjonen, sier administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Det betyr at 21 medarbeidere går ut i streik ved arbeidstidens start lørdag. I tillegg er ytterligere tolv medarbeidere fra henholdsvis Kirkelig Undervisningsforbund og Creo (forbundet for kunst og kultur) tatt ut i streik, men disse vil få utsatt iverksettelse ettersom disse fagforeningene ikke har levert begjæring om avslutning av mekling.

– Svært skuffet

10 av 22 fagforeninger i kirkelig sektor valgte å bryte forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i slutten av oktober. Nå har altså meklingen for disse ti endt i streik. Forhandlingene med de øvrige fagforeningene var satt på vent i påvente av resultatet fra nattens mekling

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul. Hovedkravet vårt er ikke høyere lønnsnivå, men å opprettholde dagens nivå for framtidens prester. Det viktigste for oss er å bidra til å løse rekrutteringskrisen, og dermed sikre kirkens framtid. Våre krav ligger innenfor frontfagets ramme på 1,7 %, forteller Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Flere rammes

Blant dem som blir rammet av streiken fra lørdag morgen er Oslo bispedømme, herunder menighetene i Asker prosti, Bærum prosti, Vestre Aker prosti og Søndre Aker prosti. Også Kirkelig fellesråd i Bærum og Asker kirkelige fellesråd samt Borg bispedømme, herunder menigheter i Vestre Borgesyssel prosti, blir rammet.

En av årsakene til bruddet i forhandlingene og nå i meklingen, er uenighet om hvorvidt en permanent lønnskompensasjon på cirka 60.000 kroner også skal gjelde for nyansatte etter 1. september 2021, eller om arbeidsgiver da skal ha mulighet til å ta i bruk de fem laveste lønnstrinnene, som fagforeningene ønsker fjernet

(©NTB)