Vår arbeidsgiver KS fremstiller i media lærerne som nærmest grådige, og at vi egentlig skulle stått med lua i handa og takket. Takket for at vi i de seks siste lønnsoppgjørene har hatt en mindre lønnsutvikling sammenlignet med andre ansatte med samme utdanningslengde.

En arbeidsgiver som mener at man ikke trenger lærerutdanning for å undervise barn og unge, og utnytter smutthull i opplæringsloven til å ansette personer uten lærerutdanning til å undervise ditt barn. En arbeidsgiver som mener at lærerne med lengst utdanning og ansiennitet skal fortsette sin dårlige lønnsutvikling, år etter år. Dette kan ikke fortsette.

Vi streiker rett og slett for skolens fremtid. Lærerne streiker ikke bare for å snu en negativ lønnsutvikling, men for at dine barn og barnebarn skal møte kvalifiserte og motiverte lærere i klasserommet hver dag. Dine barn og barnebarn fortjener den beste undervisningen, og de kvalifiserte lærerne er de beste til å gi barna akkurat det. I dag mangler om lag en av fem som jobber som lærer, utdanning til å gjøre det. Det kan ikke fortsette.

I dag jobber 40 000 med lærerutdanning utenfor skoleverket. Skal vi lokke noen av disse tilbake, så må lønna opp. Samtidig ser vi at søkingen til lærerutdanningene synker. Kanskje ikke så rart, når lønna er dårlig, og politikerne til stadighet snakker om at lærerne må bli bedre.

Politikerne har store ambisjoner for skolen, særlig i valgkampen, og stadig flere oppgaver skal løses innenfor en normal arbeidsdag. Men stemmer de politiske og økonomiske prioriteringene i kommuner og fylkeskommuner overens med disse ambisjonene? Nei, dessverre.

Kjære foreldre. Utdanningsforbundet har motvillig gått til streik. Våre medlemmer vil mest av alt være sammen med akkurat ditt barn og lære de Pythagoras setning eller bøying av sterke verb. Kanskje er ikke din nærskole tatt ut i streik ennå, men det kan skje dersom ikke konflikten løses i nærmeste fremtid.

Våre medlemmer i Utdanningsforbundet står i stormen, men vi trenger din hjelp.

Hvilken skole vil du at dine barn og barnebarn skal ha? Dersom du mener at kvalitet er viktig også i fremtidens skole, så snakk med dine lokalpolitikere.

Mener lokalpolitikerne i din kommune eller fylkeskommune at lærere skal ha lærerutdanning? Og er politikerne enig i at lærerne skal ha en lønnsutvikling på lik linje med andre arbeidstakere? I så fall bør de sende en melding til KS sporenstreks for å få de på bedre tanker.

KS gjemmer seg i dag bak et usikkert mandat fra kommune-Norge om at lærerne ikke skal prioriteres i lønnsoppgjøret. Utdanningsforbundet spør seg om dette mandatet tåler dagens lys og velgerens ønsker for fremtidens skole.

LES OGSÅ: