Vi har forståelse for at strømming av breddeidrett skal behandles på politisk nivå etter debatten som har pågått i media de siste ukene. Men en slik behandling bør bygge på riktig faktagrunnlag.

Heidi Westbye Nyhus, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, hevder i et innlegg i Drammens Tidende at Viken ikke vil montere kamera i haller fordi elever ikke skal måtte filmes.

Nyhus konkluderer i sin tekst at «Det er et stort press på barn og unge i dag. Og for våre videregående elever er installering av kameraer for strømming utelukkende negativt og uheldig. Elevene våre skal være trygge på at deres personvern ivaretas og at de skal kunne utøve kroppsøvingsfaget uten at bilder og videoer blir delt fra undervisningen.»

Nyhus kan ikke ha satt seg inn i idrettens strømmeprosjekt. Eller hun må ha misforstått noe.

Verken idretten, MyGame, TV 2 eller Amedia filmer elever i haller.

Filming av idrett i aldersklasser under 18 år ble nylig satt på pause. Dette ble gjort fordi man vil utrede hvordan dette kan gjøres mest mulig forsvarlig. I mellomtiden ønsker seks av Norges største særforbund at strømming av breddeidrett fokuserer på aldersklasser 18 år og eldre. Dette er en beslutning forbundene, TV 2, Ameida og MyGame besluttet i fellesskap.

Men - kameraene MyGame installerer i norske idrettshaller kan kun filme kamper som er satt opp i idrettens systemer.

Les også:

Vi har sammen med Norges idrettsforbund utviklet en totrinns sikkerhetsløsning som gjør at kameraene kun kan skrus på når kamper er godkjent for filming i idrettens egne systemer. Sekretariatet må så starte live rapporteringen for at kamera skal gjøre opptak av kampen. Man kan altså ikke skru på kameraene uten at det er satt opp en offisiell kamp i idrettens datasystem og dette er bekreftet av representant for idretten på arena.

Utover dette følger vi en rekke strenge retningslinjer for hva og hvem som kan filmes (under kamper). Det kan kun strømmes fra kamper fra årsklasse 18 år og oppover. Kameraene fokuserer på spillet, uten nærbilder, og fokuserer ikke på enkeltspillere. Alle har full rett til å reservere seg mot å bli filmet eller navngitt. Dette gjøres anonymt og krever ingen begrunnelse.

Ingen kamper med spillere som bor på hemmelig adresse blir filmet. Dette skjer automatisk via idrettens digitale system som er koblet opp mot politiets databaser for daglig oppdatering. Og det er strenge regler for hvor lenge kamper kan lagres.

Vi synes det er fint at temaet diskuteres og behandles i kommuner som vurderer strømming. Men vi håper at behandlingen skjer på riktig og informert faktagrunnlag – og at man ikke foretar forhastede beslutninger uten å ha satt seg inn i fakta. Vi har dialog med en rekke store og små kommuner som etterspør informasjon om prosjektet.

Vi deler gjerne lignede informasjon med Nyhus.

Andre saker publisert av Drammens Tidende: