Strid om kirketomt kan ende i retten

– Tomten Sigdal kommune ønsker å kjøpe til vårt planlagte driftsbygg, er totalt uegnet til formålet, sier sogneprest Lise Wold Kleven. Om politikerne ikke endrer mening, varsler Sigdal Kirkelig fellesråd at den pågående tomtestriden ved Eggedal kirke kan ende i tingretten.