Endelig er det en som våger å kalle en spade for en spade. Øystein Stray Spetalen viste i sist ukes «Debatten» på NRK at han vet hva han snakker om, i motsetning til tåkepratet fra politikere og ledere innen den norske energibransjen. De feilinformerer om at dagens kaos i strømmarkedet skyldes Putin, krigen i Ukraina, forsyningssikkerhet og solidaritet med andre land i EU.

Stray Spetalen mener at det er kapitalisme og markedskreftene som har skylden sammen med utenlandskablene, som for øvrig er betalt av norske strømkunder. Til tross for politikernes forsikring om at prisene på strøm bare ville øke med noen øre på grunn av tilknytning til utenlandskablene, ser vi i dag for eksempel i Drammen priser på opptil seks kroner per kilowatt time, mens produksjonsprisen er mellom fem og ti øre. Og Spetalen mener at prisene bare vil øke.

I tillegg har vi fått en ny modell for nettleie, som vil fordyre strømmen for de fleste. Prisene vi ser i dag på det frie marked, skyldes ikke mangel på energi i Norge, men at utenlandske spekulanter må dekke inn sitt kortsiktige behov for strøm. Dette gjelder spesielt Tyskland, som over tid har bygget ned sin egen produksjon av strøm.

Den store tabben er ikke at vi bygget de siste kraftkablene, men at Norge har tilsluttet seg EUs energibyrå Acer. Det betyr at Norge har gitt fra seg råderetten over egen energi og underkastet seg EUs feilslåtte energipolitikk.

Å ha kabler kan være smart- da kan vi importere strøm når det blåser i Europa og spare på vannkraften, og eksportere kraft når vi har overskudd og når prisene er gunstige. Men det må ikke gå utover vårt eget behov for billig strøm, som er det beste konkurransefortrinnet norsk industri kan ha og har hatt i alle år.

Vi bor i et kaldt land og har derfor også et større behov for strøm i visse perioder. Dette er et nødvendighetsgode alle er avhengige av og må ha tilgang til, og det må politikerne ta innover seg.

Spetalen mener at løsningen på kaoset i strømmarkedet er å regulere eksporten og importen av strøm og frikoble seg fra dagens markedspriser på de europeiske strømbørsene. Jonas Gahr Støre vil hele tiden bare vurdere og utrede strømsituasjonen, og får lite gjort. Den kritiske strømsituasjonen har ført til dyrere strøm, mat, drivstoff og våre daglige utgifter blir stadig høyere på grunn av politikernes disposisjoner. I tillegg raser rentene oppover.

Det ser ut som om ingen tenker på de langsiktige konsekvensene, og at politikerne selv legger til rette for en fremtidig høy inflasjon i Norge. Jeg tror dessverre at mange norske politikere ikke aner konsekvensene av det de bestemmer i disse dager, og at dagens situasjon kan komme til å få katastrofale følger for mange de neste årene.