Rivende utvikling på Strømsø

Av

Jernbanespor til Tangen, en åpen Konnerudgate direkte fra rundkjøringen og den gamle bussterminalen. Strømsø har forandret seg kraftig på 38 år.