I Drammens Tidende kunne vi lese at miljøpartiet De Grønne i Asker har klagd Ulf Erik Knudsen inn til rådmannen og kontrollutvalget i kommunen, hvor han er ansatt. De krever en uttalelse fra rådmannen, Knudsens sjef. Dette på grunn av Knudsens uttalelser om MDG som han kaller«ekstremister» i et innlegg på hans private Facebook-profil.

Dette er vanvittig av MDG, og viser hvor liten respekt de har for ytringsfriheten.

Det at Asker MDG har valgt å gå til rådmannen og kontrollutvalget i kommunen for å be om en redegjørelse for Ulf Erik Knudsens uttalelse om MDG, er vanskelig å tro. Det er lov å mene at det var flåsete av Knudsen å kalle MDG «ekstremister» på Facebook, men det fikk partiet kommentere i media. Så kan velgerne kan selv bedømme hva de mener om uttalelsen.

Denne kommentaren fikk Ulf Erik Knudsen til å reagere:

Les også

Det trengs flere kollektivfelt, ikke færre

Hvordan skal det bli å få jobb i offentlig sektor fremover om man er en fremtredende politiker i de ikke-politisk korrekte partiene?

Skal rektorer i fremtiden kvie seg for å ansette meg, i tilfelle de får merarbeid gjennom krenka politikere som krever uttalelser fra dem om jeg har gått hardt ut i kommunestyret? Skal det være vanskelig å bli ansatt i lederstillinger i kommuner, fordi rådmannen må frykte mediekjør?

Resultatet blir flere politikere som ikke tør å stå i de mest kontroversielle debattene. Det vil bli enda vanskeligere å rekruttere nye personer inn i politikken. Det vil skape et debattklima som ikke gjenspeiler innbyggerne, hvor ytterpunkter vil føle seg begrenset.

DT-kommentar:

Les også

Ekstremt lavmål

Fordi de fleste av oss ikke er heltidspolitikere, vi har arbeidsplasser vi går til hver dag. At arbeidsgivere skal trekkes inn i helt lovlige meningsytringer, er en trussel mot vår ytringsfrihet.

Vi har ytringsfrihet i Norge, og så lenge man holder seg langt innenfor det som er lovlig å ytre, skal ikke politikere være redde for hvordan arbeidsdagen deres ser ut dagen etter.

Jeg synes dette er vanvittig stygt av MDG, og håper det er både første og siste gangen jeg bevitner noe lignende. Jeg opplever det som et forsøk på å innskrenke ytringsfriheten til politikere, noe jeg liker svært dårlig.

Andre nyheter publisert av Drammens Tidende: