Det har i etterkant av det som skjedde på Strømsø Torg lørdag blitt mer enn antydet i flere debatter, blant annet av flere kommunestyrerepresentanter, at Sosialistisk Ungdom på en eller annen måte var involvert i de voldelige opptøyene.

Drammen SU avholdt en plakataksjon med oppfordring om å vise motstand mot SIAN fredag kveld.

I oppfordringen ble det henvist til SIANs arrangement dagen etter, for hvorfor ellers skulle man vise motstand?

Det ble ikke nevnt verken sted eller klokkeslett. SU verken oppfordret noen til å delta, eller hadde egne medlemmer til stede på Strømsø Torg lørdag.

Dette ble begrunnet med koronarestriksjoner, men også ut fra en bekymring for hva som kunne oppstå av bråk. Sosialistisk Ungdom tar avstand fra enhver form for vold som politisk virkemiddel.

Les også: