SV-forslag setter fosterets rettsvern under sterkt press

Av
DEL

MeningerRetten til liv er den mest grunnleggende menneskeretten, og KrF mener at den må gjelde fra unnfangelse til naturlig død. Forslagene SV nå har fremmet i Stortinget innebærer en kraftig liberalisering av abortloven: å utvide abortgrensen til 16. uke og avskaffe nemndene.

Dette betyr at SV kjemper for fri abort helt frem til det ikke lenger er tillatt å utføre en senabort fordi barnet kan være levedyktig utenfor mors liv.

KrF har fått gjennomslag (i regjeringsforhandlingene) for en presisering i gjeldende abortlov slik at selvbestemt fosterreduksjon ikke lenger er tillatt.

På grunnlag av denne endringen, mener SV at abortloven bør liberaliseres. KrFs gjennomslag handlet om å endre en praksis som kun hadde vært tillat i tre år. At SV kaller disse lovpresiseringene for et alvorlig inngrep i kvinners selvbestemmelse, er KrF helt uenig i.

Forslagene som nå ligger på bordet, er radikale, av en helt annen dimensjon enn den presiseringen KrF fikk på plass i 2019, og setter fosterets rettsvern under sterkt press.

Det finnes flere gode grunner til å være kritisk til SVs forslag. Den teknologiske utviklingen gir i dag barn helt ned i uke 23 mulighet til å overleve. Vi vet mer om fostrets utvikling i mors mage i dag enn vi noen gang har gjort. Fagmiljøene motsetter seg utvidet abortgrense.

SV ønsker en liberalisering av abortloven. KrF ønsker en abortlov som verner det ufødte livet og tydeliggjør fosterets egenverdi. Vi vil også styrke oppfølgingen av kvinner som gjennomgår spontanabort og svangerskapsavbrudd. Det siste er KrF og SV enig om.

Målet må være at rammene rundt den gravide er gode og trygge nok til at den enkelte ser på muligheten for å bære frem barnet sitt som reell. Da må både gode nettverk, veiledning og støtteordninger være på plass og tilpasset den enkelte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags