Ved behandlingen i formannskapet i sak om eierstrategi og vurdering av salg av Lindum ble det av Høyre, Fremskrittspartiet og Nei Til Bom framsatt følgende forslag:

«Det igangsettes et arbeid med å utforme en ny eierstrategi for Lindum AS. I forbindelse med dette arbeidet skal det gjennomføres en verdivurdering av selskapet som kan danne grunnlag for fremtidige beslutninger. Styret i selskapet bes gjennom dette arbeidet å fremlegge en anbefaling om strategiske muligheter som gir et godt beslutningsgrunnlag for videre utvikling av foretaket. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av 2022.»

Her må det ha gått i ball for de borgerlige partiene. Styret i et aksjeselskap handler på vegne av eierne. Eierne utarbeider sin eierstrategi uavhengig av styret slik er det i alle selskaper, også kommunale aksjeselskaper.

Jeg vil like å se det styret som utarbeider et grunnlag og legger fram en anbefaling når for eksempel Senterpartiets Simon Nordanger i en kommentar i Drammens Tidende skriver «hvis vi ikke er fornøyd med det styret legger fram får vi velge et nytt styre». Denne uttalelsen viser med all tydelighet at det er vi som eiere som skal utarbeide en eierstrategi og styret settes til å styre etter den.

SV har ingen planer om å selge deler eller hele Lindum. Under tvil støttet vi forslaget om å utrede delt eierskap med andre aktører. Tanken bak dette var å få en utredning som viser at kommunalt eierskap er det beste for innbyggerne i Drammen.

LES OGSÅ: