«Man skal aldri gi opp», tenkte vi om å saken som gjelder å ikke frarøve de som har minst barnetrygden. En sak som også KrF nylig skrev om i Drammens Tidende. Som lovet i budsjettdebatten i desember, fremmet SV forslag om å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp på kommunestyremøtet 8. februar, men fikk kun R, NTB og KrFs stemmer.

Hvorfor er denne saken så viktig?

Jo, for det første fordi det er blodig urettferdig at en ordning som er universell – barnetrygden – blir frarøvet fra enkelte. Ikke nok med det, den blir paradoksalt nok frarøvet de som søker økonomisk nødhjelp.

For det andre fordi vi gikk til valg på at vi skulle endre dette kommunalt, ikke bare vente på at staten skal ordne opp (riktignok har SV gjennom forhandlinger på Stortinget tvunget gjennom denne saken hos Ap og Sp, men ikke før tidligst 1. september).

For det tredje fordi vi vedtok at vi skulle gjøre dette kommunalt for snart ett år siden (med unntak av Frp og Hs stemmer).

SV prøvde igjen. Vi tok til orde for en stor håndsrekning til de som har minst fra før. Så kan noen hevde at dette ikke betyr mye eller at det gjør at folk forblir i fattigdom lenger. Men det stemmer heldigvis ikke. Forskning fra OsloMet viser at denne uverdige praksisen har konsekvenser. Snittet på andelen barn som vokser i fattigdom er lavere blant de kommunene som ikke har praksis med å inkludere barnetrygd i beregningsgrunnlaget ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Det burde være en tankevekker for oss i en kommune med rimelig høy andel barn som vokser i fattigdom. Det burde bekymre hver og en av oss som sitter i kommunestyret. Vi må spørre oss selv hvilken innsats og vilje vi viser som folkevalgte, på tvers av politiske farger, for å vise at praksisen med å frarøve enkelte universell barnetrygd skrotes snarest.

Man skal ikke hvile på sine laurbær og bare lene seg på at staten skal ordne opp. Det eneste vi kan vite noe om, er hva vi sjøl velger å gjøre kommunalt for disse familiene. Helst fra og med januar 2022, for å effektuere vedtaket fra april 2021. Men senest kommunestyremøtet vi nylig hadde i februar.

Vår avgjørelse vil påvirke barn som lever i fattigdom.

Hver måned teller om vi kan få til noe for dem.

Ikke minst i disse tider med skyhøye strøm-, bensin- og matpriser.

LES OGSÅ: