Når Åse Lund i Drammen SV bygger et resonnement om barnehagesektoren på et beviselig feil faktum, blir også konklusjonen feil. I et innlegg i Drammens Tidende tegner Lund et misvisende og ideologisk farget bilde av deler av den private delen av barnehagesektoren.

Vi i Private Barnehagers Landsborbund (PBL) deler bekymringen for barnehager som sliter økonomisk, ikke minst i kommuner der lokalpolitikernes prioriteringer resulterer i lave tilskudd. Det er tristdersom eiere som har lyst til å drive videre på egen hånd, føler at salg er eneste utvei for å berge gode barnehageplasser. Samtidig er det bra dersom det finnes aktører med høye pedagogiske ambisjoner som kan overta når gründeren ser seg nødt til å kaste kortene.

Men mens Lund later til å tro at bare enkeltstående barnehager går i minus, har vi tall som dokumenterer det motsatte.

Ja, konsernene har noen stordriftsfordeler som enkeltstående barnehager ikke har. Men en likeviktig forskjell er at konsernene gjerne har en buffer som gjør det mulig for enkeltbarnehager å drive en periode med underskudd, uten at det går ut over evnen til å betale de ansatte tarifflønn og opprettholde kvaliteten på tjenestene.

Der Lunds resonnementet sporer helt av, er imidlertid når hun beskriver hvordan konsernene «med fri etableringsrett» kan bygge nye barnehager «sjøl om kommunen strengt tatt ikke har bruk for dem.» Faktum er at det ikke har vært fri etableringsrett i barnehagesektoren siden 2011. Nye barnehageplasser har bare rett til tilskudd dersom kommunen aktivt godkjenner dem.

Fortellingen om hvordan konsernene gjennom overetablering presser andre private og kommunale barnehager ut, blir derfor meningsløs.

Følg debatten om barnehagene her:

Les også

Så lenge regjeringen kutter i kommunale bevilgninger, ser ikke SV noen annen mulighet enn å innføre eiendomsskatt

Les også

Kommersialisering av barnehager - SVs eget valg

Derimot er det en reell problemstilling at det i mange kommuner, på grunn av mange år med mindre barnekull, er flere barnehageplasser enn barn i barnehagealder. I årene som kommer vil stadig flere kommunale og private barnehager oppleve at de ikke automatisk får fylt alle plassene sine.

Dette kan Åse Lund og andre lokalpolitikere møte på to måter. Enten ved fortsatt å beklage seg over at bare kommunale barnehageplasser politisk kan legges ned. Eller ved å sørge for at kommunale barnehager er så gode at familiene aktivt foretrekker dem.