Høyresiden later som om den har en næringspolitikk. Det har den ikke.

Det finnes en seiglivet myte i Norge om at høyresiden er god på næringspolitikk. Det har aldri vært riktig i Norge. Ikke minst har høyresidens næringspolitikk har glimret med sitt fravær i alle de fem år de har sittet i regjering.

Høyresidens næringspolitikk handler om å gjøre to ting.

For det første vil man for bedriftene og verdiskapningen gjøre mest mulig ingenting. Næringspolitikken er passiv. Man sitter helt stille, lukker øynene og håper at de magiske markedskreftene får økonomien til å vokse, og at klimakrisen og den grønne omstillingen bare skjer.

Det andre er å gjøre mest mulig for eierne. Høyre og Frp har ubegrensede mengder politikk og penger for eierne i næringslivet. Ikke for nye, fremtidsrettede arbeidsplasser. Ikke for arbeidere. Høyres næringspolitikk er eierpolitikk, som flytter store verdier – til lommebøkene til de aller rikeste.

SVs næringspolitikk er den stikk motsatte. Vi vil ta aktivt og ta grep for å hjelpe den norske verdiskapningen. De metodene vi i dag bruker for å satse på olje og gass – som styring av utdanning, forskning, tilrettelegging av skatt- og avgiftspolitikk, risikoavlastning, innkjøp og reguleringer – skal i stedet vris om til å satse på nye nøkkelnæringer.

Næringsutviklingen skjer i kommunene og regionene, og det er derfor lokalvalget i høst blir avgjørende for næringspolitikken.

SV vil bruke regionale utviklingsmidler og utviklingsfond til å støtte opp om næringsprosjekter som bidrar til omstilling, med flere trygge arbeidsplasser. Vi vil legge om samferdselspolitikken for å skape grønne løsninger og nye norske næringer. Og vi vil bruke fellesskapets midler til å handle grønt og smart. Kloke innkjøpskrav bidrar til mindre utslipp, skaper markeder for miljøvennlige produkter og gir et mer seriøst arbeidsliv med anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

En seriøs norsk næringspolitikk må ha en plan for hvordan overgangen til en tid etter petroleumsnæringen skal skje. Alt annet er uansvarlig. Vi sier: Det er ikke nok å lukke øynene, vi må tørre å satse på det nye og regulere det vi vet vi må ha mindre av. Norsk økonomi og næringsliv er inne i en kritisk fase. Denne dramatiske situasjonen krever grep, og vilje til å satse.

I Drammen ser vi flere firmaer som direkte føler seg uønsket i kommunen og flytter virksomheten ut. Da må alarmklokkene ringe hos de politiske partier. Bevaring av arbeidsplasser og næringsarealer i sentrumsnære områder er et viktig miljø og klimatiltak.

Andre saker fra dt.no:

Gangbru 43 millioner billigere enn antatt: – Hallelujastemning

Peder (26) var i sjokk etter kollisjonen på E18: – Det var en traumatisk opplevelse

Boligsjekk fra A til Å