Været påvirker prisene. Det forteller minister Terje Aasland i et debattinnlegg i Drammens Tidende. Han har nå ansvaret for styringen av landets olje- og energipolitikk.

I den umiddelbare etterkrigstid ble innbyggerne i Drammen hjulpet av generatorskip for å unngå strømrasjonering. Kraftutbyggingen skjøt fart og gjorde disse skipene raskt unødvendig, og de forsvant.

Uansett væreforhold har kraftprisen senere vært stabil i de følgende 60-70 år, selv med en dobling av befolkningen i Norge. Det har i hele denne tiden vært omskiftelig vær, uten betydning for kraftprisene.

Politikken endrer seg, ikke været. Det er ikke klimaet som nå har endret seg, det er politikken! Dette dreier seg om sviktende politiske styringen av vår felles rikdom, - den elektriske kraften.

«Kraften vi eksporterer nå, er i hovedsak uregulerbar kraft fra elver, som ikke ville kunnet blitt utnyttet til vinteren. Det er altså vann som vi ikke kan lagre i dammer og produsere strøm av senere.» Ministeren misjonerer dette, men unnlater samtidig å fortelle at innenlandsk bruk av dette elvevannet vil dempe uttapping fra kraftdammene.

Jeg skjønner dette godt. Dette messer minister Aasland videre, og skylder på manglende tilsig til kraftdammene. Han lar være å snakke om den enorme forandringen i kjøpermarkedet for elektrisk kraft som er endret fra å dekke Norge alene til å dekke Europa, og kan nå fortelle at vi må forberede oss på en tid med høye strømpriser.

Han lar være å fortelle at det var hans ministerium som for få år siden ga Statnett en betinget konsesjon på bygging av kabler som knyttet Norge til Europa. Betingelse var at Statnett samtidig skulle ivareta norske kraftbrukeres behov.

Dersom denne betingelsen ble brutt ville Olje- og Energidepartementet trekke konsesjonen tilbake. Med konsesjonen i hånden har så Statnett inngått en rekke avtaler der konsesjonsvilkårene har fordampet samtidig som de norske kraftbrukernes tarv er underslått og bindingen til Europa blitt sterkere. Med konsesjonen i hånden har Statnett så inngått en rekke avtaler der konsesjonens vilkår nærmest er forsvunnet.

Konsesjonsbetingelsen er brutt, og departementet viser unnfallenhet. Krisen i etterkrigstiden med sine generatorskip virker puslete i denne sammenheng, med et Europa i krise.