I en krise trenger vil lederskap, ikke politisk opportunisme. Vi er glade for at regjeringen med Erna Solberg og Bent Høie i spissen har utvist nettopp dette gjennom korona krisen.

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) spekulerer i Drammens Tidende om hvorvidt statsministeren bevisst holder Stortinget av scenen gjennom pandemien. Hun kritiserer også regjeringen for dårlig håndtering av koronakrisen. Foranledningen er en togreise fra Drammen til Oslo.

Først: Dagens smittevernråd anbefaler alle som reiser kollektivt i Oslo å bruke munnbind av hensyn til egen og andres sikkerhet. Dette er en anbefaling, ikke et påbud, og det er det gode grunner til. Folkehelseinstituttet (FHI) har vært tydelige på at tvang ikke vil fungere hverken når det kommer til testing eller gjennomføring av andre smittetiltak. Isteden må vi informere og oppfordre alle til å være sitt personlige ansvar bevisst. Vi stå ri den største dugnaden Norge har opplevd siden krigen, og oppfordringen er klar. En slik dugnad krever mye av fellesskapet, og den krever mye av den enkelte.

Oppblomstringen av smitte er en varslet og naturlig konsekvens av at vi har åpnet litt opp igjen. Samtidig tok regjeringen raskt grep og strammet til når det begynte å skli ut i løpet av sommeren. Nå har helseministeren opplyst om at smitten begynner å flate ut. Det viktigste nå er at alle, inkludert oss politikere, følger rådene om håndvask,avstand og å holde seg hjemme når man er syk.

Så: Vi skjønner at det er frustrerende å ikke sitte i regjering, og lett å komme med litt konspiratoriske påstander. Men det er nå engang regjeringens plikt og ansvar å styre landet. Stortinget har gitt disse fullmaktene til regjeringen. Stortingsrepresentanter har anledning til å delta i offentlig debatt eller komme med forslag når stortinget ikke er i sesjon. Stortingsrepresentanter kan stille skriftlig spørsmål til regjeringen. Alt dette vet Christoffersen.

Det er en tillitserklæring til hverandre at vi ikke har holdt samfunnet helt nedlåst. Ved å åpne samfunnet så mye vi kan ut ifra sikkerhetshensyn, holder vi også liv i arbeidsplassene våre. Vi visste det ville komme en oppblomstring av smitte, og nå er det viktig at vi fortsetter å stå sammen om smitteverntiltakene. Det faktum at vi kan holdesamfunnet litt åpent er en av grunnene til at folk kan beholde arbeidsplassene sine. Norge er et tillitsamfunn, hvor vi også stoler på at de rundt oss tar det nødvendige personlige ansvaret for å bidra til at smitten holdes nede.

Vi påstår ikke at regjeringen har håndtert denne pandemien perfekt. Det finnes alltid forbedringspotensial i enhver krise, og vi som samfunn skal lære av de erfaringene vi har gjort oss. Samtidig er det veldig enkelt å være etterpåklok, og de stortingsrepresentantene som var stille da man vedtok en forsiktig åpning av landet bør muligens utvise en viss ydmykhet nå på at dette ikke er enkle avgjørelser.

Norge kommer til å komme seg gjennom denne krisen, gjennom samarbeid og tiltro til hverandre og våre folkevalgte. Det er en tøff periode vi står i, og tøffest er den for de som er spesielt utsatte for smitte, de som jobber i helsevesenet, eller på andre måter har fått livet snudd opp-ned de siste månedene. Vi mener det er lurt om landets ledende politikere holder seg for gode for spekulasjoner om andres motiver, men heller jobber sammen på stortinget for å finne gode løsninger for de folkene som har det tøffest i denne krisen.

Les også

Smitten kommer til å spre seg i Drammen. Slik den har gjort det i Moss