I flere medier anklager gruppeleder for Frp i Viken, Lavrans Kierulf, Senterpartiet for å bløffe. Det gjør vi ikke. Viken skal oppløses.

Er det derimot noen som har manglende troverdighet når det kommer til oppløsning av Viken, så er det Frp. Frp satt i regjeringen som opprettet og skapte Viken, mot fylkene og innbyggernes vilje.

Senterpartiet har gjort det vi sa vi skulle gjøre da vi fikk tillit til å styre Viken i 2019. Vi styrer fylket trygt fram til det skal oppløses. Noe annet hadde vært uansvarlig.

Kierulf klager på at Viken har planer for åra fremover. Jeg vet ikke med Kierulf og Frp, men Senterpartiet og flertallet har ingen planer om å bryte kommuneloven som blant annet pålegger oss å lage en fireårig økonomiplan hvert år.

Det fine er at ingen av planene vi lager er til hinder for oppløsning, men vi kan ikke begynne å løse opp før et stortingsflertall åpner for det. I dag er Frp en del av flertallet som nekter oss det. Fremskrittspartiet ønsker en fortsatt borgerlig regjering, med partier som elsker Viken. Her har Frp dermed et stort forklaringsproblem. Skal vi få oppløst Viken, må det på plass et nytt rødgrønt stortingsflertall som åpner for det.

Kierulf og Frp ser ut til å være mer opptatt av å oppkonstruere problemstillinger som ikke finnes. Selvsagt er det slik at et nytt Buskerud ikke vil ha 100 prosent av de gamle grensene. Røyken og Hurum, som nå ligger i Asker kommune, vil bli en del av Akershus. Svelvik og Jevnaker vil bli en del av Buskerud. Spørsmål rundt fordeling av verdier finner vi ut av. Så langt er det gjort få nye investeringsbeslutninger utover de vi har videreført fra de gamle fylkene.

Vi skal ha en god oppløsningsprosess som særlig ivaretar de ansatte. Og vi skal bruke tiden fram til neste fylkestingsvalg i 2023. Jeg er dog spent på hvor konstruktive Frp vil bli i dette arbeidet når de nå ser ut til å være mest opptatt av å overproblematisere oppløsning. Vil de egentlige oppløse?

Hvis Senterpartiet får nok tillit og vi får en ny regjering så oppløses Viken. Da setter fylkesrådet i gang med å bygge tre nye og bedre fylker. Vi skal bygge et nytt og bedre Buskerud, med flere oppgaver og som skal sikre nære og gode tjenester og utvikling i hele fylket.

LES OGSÅ: