Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen skriver at han ikke kom inn på på Nav Drammens filial i Mjøndalen. Han viser til informasjon der det sto at kontoret skulle være åpent mellom klokken 10 og 14 daglig, men at døren var stengt da han kom klokken 11:30.

Ved Nav-kontoret i Mjøndalen har vi åpnet mellom hoveddør og døren til publikumsmottaket. Det er dette området som er åpent mellom 10 og 14. Her finner man viktige skjemaer og postkasse. I tillegg står det et nummer man kan ringe ved raskt behov for hjelp. Dette går til en Nav-veileder som straks vil komme ut for å hjelpe deg.

Under pandemien har Nav økt beredskapen for å gi sosialfaglig oppfølging til de mest sårbare. Nav-kontorene har begrenset muligheten for å komme innom uten avtale, så er det viktig å understreke at alle som har akutt behov for hjelp skal få det raskt.

Lundteigen hevder at «døren er stengt og at man blir henvist til Navs kanalstrategi», men dette er en strategi som ikke omfatter den kommunale sosialhjelpen. Få uker etter nedstengningen tok de fleste kommunene i landet i bruk digital søknad om sosialhjelp. I fjor mottok Nav 355.000 digitale slike søknader, så det er svært mange som både kan og vil bruke de nye digitale løsningene.

Nav baserer seg i stor grad nå på timeavtaler. Ved avtalt time blir både den som trenger hjelp og veileder mer forberedt på samtalen.

Mange av de som har behov for hjelp fra Nav ønsker dessuten helst å kunne kontakte oss på telefon eller digitalt. De ønsker ikke å måtte møte opp fysisk. De finner det enklere å bruke digitale løsninger eller å ringe kontaktsenteret vårt, der man får veiledning av Navs fremste eksperter.

Koronakrisen viser hvor viktig det er å satse på digitalisering. Det første året mottok vi svært mange dagpengesøknader, de fleste digitalt. Folk trengte svar på spørsmål og penger raskt, og hadde ikke behov for å treffe noen på Nav-kontoret. Vi ser at kontoret til Nav Drammen nesten ikke blir besøkt, selv om det er utvidet betjent åpningstid.

I Drammen jobbes det for å komme ut på knutepunktene og i tett kontakt med andre kommunale tjenester. Nettopp for å kunne følge opp og prioritere de som trenger oss mest.

Lundteigen mener at «Nav-kontorene bør holde åpent minst like lenge som kommunens rådhus». På Nav-kontorene har vi avtaler med de som vil og kan møte oss, både før og etter tidsrommet for drop-in. Avtalte møter og færre besøk, gjør at vi kan gi mer oppmerksomhet og bedre hjelp til de som virkelig trenger å møte oss.

Vi vil fortsette å jobbe for å finne gode måter å løse oppgavene på, til det beste for de som trenger oss. Både de svakeste, og de som ønsker å møte oss digitalt.

LES OGSÅ: