Kulturministeren varsler et stramt budsjett for kultur. Kunstnerorganisasjonene reagerer med fortvilelse og stor skuffelse. De er akkurat i ferd med å stable kulturlivet på føttene igjen etter to og et halvt år med berg-og-dal-bane.

Kultur blir ofte snakket om som limet i samfunnet. Kunst og kultur er viktig i seg selv, både for skaperen og den som opplever den. Kultur utøves både av profesjonelle, amatører og frivillige. Det er noe vi lever for og noe mange lever av. Det er næring og mening.

I desember 2021 skrev jeg om kulturlivet som igjen måtte stenges ned på grunn av Omikron-varianten av koronaviruset. Det rammet mange kulturarbeidere som i alle runder med nedstenging av samfunnet var de første som måtte stenge og de siste som fikk åpne.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Fremskrittspartiets Morten Wold som har ordet. Neste uke skriver SVs Kathy Lie.

Den gangen handlet det blant annet om Drammen teater og Union scene som avlyste alle planer. I sommer har vi heldigvis sett at folk strømmer til festivalene og omfavner kultur og opplevelser. Folkemengdene har begynt å komme tilbake. Men mange kulturarbeidere og arrangører sliter med økonomien. De rammes både privat og profesjonelt av høye strømpriser, renter, og høye priser på mat og drivstoff. Etter flere nedstengninger med akutt inntektstap har de brukt opp all buffer og levd på sparebluss.

Kulturlivet hadde store forhåpninger til en rødgrønn regjering som skulle bringe kulturbudsjettet opp på en prosent av nasjonalbudsjettet igjen etter blå år med sparekniv. Det står det nemlig i Hurdalsplattformen at de skal. Så varsler altså kulturministeren i en artikkel i Aftenposten at budsjettet blir stramt og at man ikke kan forvente noen økninger eller satsinger på kulturbudsjettet for 2023. Kulturlivet reagerer med fortvilelse – de som ikke får kutt skal være heldige.

Kathy Lie

  • Navn: Kathy Lie (SV).
  • Født: 1964.
  • Bosted: Lier.
  • Yrke: Stortingsrepresentant 2021-
  • Annet: Familie- og kulturkomiteen og Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Regjeringen avlyser alt, bortsett fra de tingene de ikke vil avlyse. Som Ernas skattekutt til milliardærer, maniske motorveiutbygginger eller skattegaver til oljeindustrien

Skal vi aldri komme oss dit at vi skjønner at kultur ikke er noe som vi bare kan kutte? Limet i samfunnet, det som bringer oss sammen og gir oss håp og mening, blir likevel en salderingspost i dårlige tider. Kulturarbeiderne er også utsatt for dyrtid. De har også regninger å betale og familie å forsørge. Mange har lite inntekt fra før.

Dagen jeg skrev denne teksten besøkte jeg ungdommens kulturhus i Sarpsborg. Sarpsborg har konkurrert med Drammen om hvem som har størst levekårsutfordringer i en årrekke. Sarpsborg har bestemt seg for å ta konkret tak i problemet ved å satse på den bydelen som har størst utfordringer. Og hva er det de satser på – jo de vil bygge opp bydelen med kultur. Fordi kultur er en brubygger som skaper liv og deltakelse. De har forstått noe vesentlig.

Les flere innlegg fra Buskerudbenken HER

Det er utfordrende tider i Norge og i verden. Vi må bruke mer penger på å hjelpe folk med de skyhøye strømregningene, vi må gjøre grep for å bremse inflasjonen og renteøkninger og vi må hjelpe Ukraina. Men svaret er ikke å ta penger fra et skadeskutt kulturliv som jobber hardt for å komme seg etter en pandemi.

Profesjonelle musikere og scenekunstkompanier, museer og kunsthåndverkere er viktig fordi de gir oss opplevelser, begeistring, noe til ettertanke og noe å samles om. I tillegg bidrar de og inspirerer til den frivillige kulturaktiviteten som utøves i kommuner og nærsamfunn. I korps, amatørteater, kor og husflidslag med mer. Kultur er limet som inkluderer og skaper samhold og fellesskap i en tid hvor mange sliter psykisk etter pandemiens isolasjon.

Å styrke vilkårene for kulturarbeiderne er avgjørende ikke bare for kulturarbeiderne, men for oss som samfunn. Da må vi finne andre steder å stramme inn budsjettet.

SV vil kjempe for å fortsette å styrke velferdsordningene våre og bevare kulturlivet. Det vil vi blant annet gjøre ved å øke skattene for de rikeste og nedskalere, avlyse eller utsette store motorveiutbygginger, og slutte å gi oljenæringa subsidier og skattepakker.