Full barnehagedekning og nærhet til en trygg og god barnehage er noe av det viktigste på prioriteringslisten til småbarnsfamilier. Dessuten foretrekker foreldre de mindre barnehagene fremfor store.

Derfor er det både trist og bekymringsverdig at det etterlatte inntrykket av Drammen nå, er en kommune med synkende barnetall, som ikke vokser, som kutter i barnehagetilbudet og der det er vanskelig å få barnehageplass. Selv om de aller fleste får barnehageønskene sine oppfylt, og kommer til å få det også etter nedleggelsene som er varslet, så er det som nå foregår i barnehagesektoren, svært skadelig for kommunen.

Det rimer ikke at en kommune som har vært best på barnehagedekning i alle år og har som mål å tiltrekke seg flere småbarnsfamilier, plutselig begynner å legge ned barnehager. I fjor vinter var det snakk om fire, en prosess som etter intens debatt, ble satt på vent av i de rødgrønne – som ville ha en barnehagestrategi på plass først. Nå har rådmannen foreslått å legge ned tre og flytte en avdeling.

Det er ikke til å undres over at foreldre, FAU-ledere og ansatte er i harnisk og spør: Hvor ble det av valgløftene om å prioritere barn og unge? Saker som denne skaper også usikkerhet og uforutsigbarhet for barnefamiliene, noe de som styrer kommunen, absolutt ikke er tjent med.

Drammen har helt siden midten av 2000-tallet ledet an i utviklingen av barnehagesektoren. I 2007 kunne daværende ordfører Tore Opdal Hansen (H) melde om full barnehagedekning etter å ha bygd nærmere 600 plasser i rekordfart. Etter noen år ble det meldt om at barnehagesituasjonen var snudd på hodet: Fra konkurranse om barnehageplassene til konkurranse om barna.

Det poppet etter hvert oppbarnehagekjeder som fristet med varm mat og egen kokk, svømmebasseng og friluftsgaranti. Og det tas nærmest for gitt at du får barnehageplass i gåavstand fra eget hjem.

Når det rødgrønne flertallet denne gangen står samlet bak nedleggelser og flytting av en avdeling til en annen kant av byen, så er det et nytt trekk i tiden. Og nok en gang er Drammen blant kommunene som leder an i utviklingen i barnehagesektoren. Denne gangen med negativt fortegn.

Med færre barn reduseres også behovet for barnehageplasser. Det er en realitet som kommer til å ramme de aller fleste kommuner i årene som kommer som følge av synkende fødselstall. Men kommuner som sliter økonomisk, må raskere frem med slaktekniven. Slik sett er dette en varslet barnehagekrise.

Og da er det de kommunale barnehagene som ryker først, slik systemet ernå. Kommunene har nemlig ikke råderett over de private barnehagene og kan dermed ikke vurdere behovet for barnehageplasser under ett. Hvis målet er et mangfold av barnehager, med en miks av både offentlige, ideelle og private, vil det være riktig å la kommunene få større ansvar for en mer helhetlig planlegging av kommunens barnehagetilbud, slik Storberget-utvalget anbefaler i sin rapport «Du er henta».

Her ligger ansvaret på den rødgrønne regjeringen. Ikke bare må den sikre at tilskudd og penger i den private barnehagesektoren går til barna, slik man lover i Hurdalsplattformen, men også å lage et regelverk som gjør det enklere for kommunen å se barnehagetilbudet under ett.

Det haster, men hjelper ikke politikerne i Drammen i den kinkige situasjonen de står nå. Selv om Frp og Høyre har klart å tvinge frem en utsettelse av barnehagesaken, vil det ikke endre på det faktum at barnehager dessverre kommer til å bli lagt ned. Høyre har tidligere foreslått å legge ned fire barnehager, men protesterer altså på at de rødgrønne overlater til kommunalsjefen å bestemme hvilke barnehager som skal kuttes.

Men ville det vært bedre å legge ned noen andre barnehager? Og hvilke skulle det vært?

Når opposisjonspartiene gjør som de gjør, kan det snarere leses som et politisk spill der målet er å klistre barnehagekuttene enda tettere på de rødgrønne, i stedet for å la kommunalsjefen og rådmannen ta skylden.

Å legge ned barnehager er upopulært og skaper massive protester. Det er også et stort nederlag med tanke på de ambisjonene Drammen har, og hva de rødgrønne har lovet når det gjelder satsing på barn og unge.

Dessverre er det for sent å redde de fire berørte barnehagene i denne omgang. Men de rødgrønne bør ikke ha flere slike saker på samvittigheten hvis de skal gjenvinne tilliten blant velgerne ved neste valg. Og ikke minst: Det er svært dårlig reklame for Drammen, en trend som hele kommunestyret må ta ansvar for å snu.