Svelvik er en by. Norges nordligste sørlandsbydel blir liksom ikke helt det samme

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Jeg har i tidligere innlegg hevdet at «Vær så snill, slutt og omtal Svelvik som bydel. Vi er en by!», og har gjort oppmerksom på at Svelvik fortsatt er en by.

Dette forsøkes tilbakevist på Facebook med både kongelig resolusjon og kommuneloven i hånd av en innbygger i Svelvik som mener Svelvik mistet sin bystatus 01.01.20 da Nedre Eiker, Svelvik og Drammen ble slått sammen til én kommune.

Det viktigste stedet å sjekke kongelige resolusjoner er regjeringen.no, - et nettsted som er åpent for alle, og selvfølgelig det første stedet en bør ta en sjekk før en uttaler seg om kongelige resolusjoner. I dette tilfellet måtte jeg flere tiår tilbake i historiske arkiver for å finne noe om påstanden som er framsatt, nærmere bestemt 1992 da påstanden som er framsatt ble opphevet, - altså utdatert og direkte feilinformasjon via Facebook, et ikke ukjent fenomen på flere sosiale medier forøvrig.

Alle lover om tildeling av bystatus fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble opphevet på -90 tallet. Dette ble overlatt til kommunene å bestemme. Og dette er også årsaken til at Svelvik igjen kunne kalle seg by fra 1998.

Siden 1992 er lovverket i Norge imidlertid slik at for de fleste forhold er det uinteressant om et sted har bystatus eller ikke, bortsett fra storbyer. Men for noen byer er det likevel viktig å defineres som by fordi disse er betydelige minnesmerker i seg selv og forteller om tidligere tiders storhet. Seilskutetida er en del av Norges historie og også en betydelig del av Svelvik sin historie. Dette er noe vi skal bygge videre på.

Takk spesielt til «Den Gode Hensigt» som har stått på for Seilskutebyen ved strømmen de siste ti årene, og som igjen setter byen på kartet i disse 175 års jubileumsdager.

Da begrepene by- og herredskommuner forsvant ut av vokabularet på -90-tallet, ble det også presisert at eksisterende bykommuner ikke skulle bli fratatt sin bystatus.

Det er ikke fattet noe vedtak i Drammen kommune om at Svelvik skal opphøre som by etter kommunesammenslåingen 01.01.2020.

Noen kommuner tolker loven slik at en kommune fritt kan ha flere byer på grunnlag av kommunens historiske bysentra, så dette er fullt mulig, vi er ikke enestående i landet hva dette gjelder. Derfor er det så viktig at vi som bor i tidligere Svelvik kommune ikke begynner å utvanne oss selv, men fortsetter omdømmebyggingen. Omdømmebygging skal nå også gjøres i felleskap i hele den nye store kommunen.

Dette handler om så mye mer enn bybegrepet. Dette handler om historie og videre utvikling av Svelvik som sentrumsområde. Ikke minst handler det om videre utvikling av Svelvik som turistdestinasjon.

Norges nordligste sørlandsby er et begrep langt utenfor Drammen kommune. Dette er det viktig å understøtte og bygge videre på. Jeg ser det som særdeles uklokt dersom Norges nordligste sørlandsby, et begrep som er benyttet i uminnelige tider, og som spesielt er viktig for oss som turistdestinasjon, oppheves. Norges nordligste sørlandsbydel blir liksom ikke helt det samme.

Nå må vi stå samlet og reise oss også for Svelvik by.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags