Slik blir det nye skoleskysstilbudet: Kutter avganger, direktebuss og holdeplass på Berger

Fra 1. januar blir skoleskysstilbudet svært redusert for grunnskoleelever som bor på Berger og videregåendeelever som går på Sande vgs