Fylkesråd for kollektiv i Viken:– Mulighet for flere busser

Det kan i løpet av et år bli flere bussavganger mellom Svelvik og Sande. Den nye fylkesråden for kollektivtransport i storfylket Viken Kristoffer Robin Haug håper det er en mulighet.