Selv om bedriften for første gang ser ut til å få et mindre underskudd i år, regner Helgerud med at lanseringen av den nye solsengen vil slå såpass godt an neste år, at både salgstall og regnskap vil bli hyggelig lesning ved neste korsvei.
Produktutviklingen har vært kostnadskrevende, samtidig som en rekke potensielle kjøpere nå sitter på gjerdet og venter på nylanseringen på nyåret.
- Vi har allerede inne rundt 40 bestillinger med levering før påske, forteller Helgerud.
Den skjermede bedriften i Svelvik er eneste solsengprodusent i landet. De aller fleste sengene selges på det innenlandske markedet. Svært få senger går til privatpersoner.
- Til det blir solsengene for kostbare, mener Helgerud som overtok som daglig leder etter Jan Fredrik Winsnes 1. september.
Svelvik Produkter har 15 statsstøttede ASVO-plasser. I tillegg til fire fast ansatte er 25 andre knyttet til bedriften i løpet av uken på stillingsstørrelser varierende fra 25 til 100 prosent. Arbeidstakerne rekrutteres via aetat, trygdekontor og sosialkontor. De fleste som er ved bedriften, er uføretrygdede. I tillegg er noen på attføring og noen på arbeidstrening. Bedriften kan neste år feire ti års jubileum.
- Noen få har faktisk vært her alle disse årene, forteller Helgerud.

Leieoppgaver

Av en årlig omsetning på rundt fire millioner kroner, står solsengene for rundt tre millioner.
- Leiearbeidet blir det stadig mer av, understreker Helgerud, som synes det er positivt at bedriften kan hevde seg så godt når det gjelder å utføre oppgaver for andre bedrifter i distriktet.
Blant faste samarbeidsavtaler er produksjon av rammer til rammemadrasser for Jensen Møbler når rammemålene er ukurante. Her leveres rammene på dagen. Videre er det utstrakt samarbeid med OSO i Øvre Eiker, der Svelvik Produkter blant annet leverer termostat-koplinger. I tillegg er det en rekke andre mindre avtaler der Svelvik-bedriften påtar seg oppdrag.

Arbeid til alle

- Vi tar på oss alt fra enkle arbeidsoppgaver til mer kompliserte, slik at det er arbeid til alle, sier Helgerud.
I løpet av de ni årene bedriften har eksistert, er det produsert rundt 2000 solsenger i Svelvik. Mens det i begynnelsen ble solgt 350 solsenger årlig, er antallet for inneværende år på under 100.
- Jeg tror vi neste år vil komme opp på fjorårsnivået som var 150, sier Helgerud. Han legger imidlertid ikke skjul på at momsreformen har slått hardt ut på solstudioene.
De nye solsengene skal settes sammen av 350 komponenter fra 100 ulike leverandører, et møysommelig arbeid Gunnar Helgerud er stolt av på bedriftens vegne.