Fiskeridirektoratet mente boligprosjekt i Svelvik kunne true nasjonale verdier

Myndighetene reagerte på å ikke ha blitt inkludert i høringsrunden rundt Svelvigen Brygge. Etter å ha sendt et krast brev til kommunen, skal de nå ha fått synspunktene sine hørt, mener leder av kultur- og byutviklingsutvalget.