- Det kan dreie seg om leveranser av 2-500 solsenger over noen år dersom SATS velger oss som leverandør, sier daglig leder Gunnar Helgerud i Svelvik Produkter.
Produktet som er designet og utviklet i Svelvik, har vært en ubetinget suksess siden den kom på markedet for 12 år siden. Siden den gang har bedriften levert 2 000 solsenger til det nordiske markedet. Hver seng har 2 500 komponenter.

AVGJØRES I HØST. I fjor opplevde bedriften noe så uvanlig som et lite krakk i markedet, men salgssvikten var trolig av forbigående karakter. Nå øyner de ansatte muligheten for å sikre seg en storkontrakt med landets ledende aktør på treningsfronten, SATS.
- I år har vi levert ti senger til SATS på Sjølyst i Oslo og fem enheter til samme kjede i Bergen. Vi regner med en avklaring i løpet av høsten da SATS skal gjennomgå sine kontrakter med sine nåværende solsengleverandører på nytt, forteller Gunnar Helgerud.

FLERE BEIN Å STÅ PÅ. Den ambisiøse Svelvik-bedriften har i dag 42 ansatte. 12 av disse er kvinner. I fjor lå omsetningen på seks millioner kroner.
Hovedproduktet er solsengen «Global 5300» som markedsføres via selskapet Global Trading i Østfold.
I tillegg har bedriften avtale med blant andre Jensen Møbler i Svelvik, Møller Undall i Drammen, Wesseltoft Innovation i Svelvik og OSO Hotwater i Øvre Eiker. Til sistnevnte leverer Svelvik Produkter 100 ulike produkter.
Målt i antall medarbeidere er bedriften blant kommunens fem største. Tanken er at personer som ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet, tilbys et varig tilrettelagt arbeid.

TJENER INN LØNNA. - Selv om vi får statlige og kommunale tilskudd til en verdi av 125 000 kroner per arbeidsplass, produserer de fleste for sin egen lønn og vel så det. I en liten kommune som Svelvik er det ganske enestående å ha en så stor stab på ulike tiltak, mener Gunnar Helgerud.
Halvparten av de ansatte er uføretrygdet. Gjennomsnittsalderen er 44 år.
- Dette er mennesker som ellers ville vært uten tilbud. Alternativet er å sitte uvirksomme hjemme uten kontakt med arbeidslivet, sier Helgerud.
GUNNAR RASI LARSEN
[email protected]