Nå må vi bygge et sykehus for fremtiden

Illustrasjon: Link Arkitektur

Illustrasjon: Link Arkitektur

Av
DEL

MeningerDebatten om nytt sykehus har pågått i mange år og aldri har vi vært nærmere et nytt sykehus i Drammen enn vi er nå.  Vi burde gledet oss, men slik er det dessverre ikke.

For vi bekymrer oss. Får vi virkelig et sykehus for fremtiden eller vil det ende med å bli et sykehus med korridorpasienter fra dag en? Vårt frykt er dessverre at sykehuset vil bli for lite. Størrelsen på det nye sykehuset gjelder faktisk din sikkerhet.

Det er lagt opp til et nytt sykehus med redusert antall senger. Intensjonen er at behandlingen i større grad skal foregå ambulant i ulike poliklinikker og dagenheter. Men er dette gjennomførbart? Allerede i dag er kapasiteten tidvis sprengt. «Godkjente» korridorplasser fylles opp og pasienter ligger i rømningsveiene. Med eldrebølgen på vei kan vi ikke forstå hvordan et nytt sykehus, med færre disponible senger enn vi har i dag, kan være forsvarlig.

Mange av oss som jobber på hjerte- og gastromedisinsk sengepost er bekymret – og denne bekymringen angår deg. På et eller annet tidspunkt vil du eller en av dine kjære mest sannsynlig ha behov for et opphold hos oss. Og vi skal ta godt i mot dere. Vi vet at våre pasienter er sårbare, mange er alvorlig syke. Vi vet at de trenger høykompetent og helhetlig sykepleie. Denne kompetansen har vi, men det vil være vanskelig å tilby den om vi blir tvunget til å ha korridorpasienter.

Pasienter som ligger på korridor løper en større risiko enn deres medpasienter som ligger på rom. Studier viser at pasienter på korridor får mindre tid med sykepleier og lege, økt risiko for sykehusinfeksjoner og økt fare for feil behandling. De opplever mer uro og trenger oftere sovemedisin enn deres medpasienter på rom. I mange tilfeller vil deres sykdomsforløp også være forlenget. 

I tillegg til de kliniske årsakene er korridorplasser også en trussel for våre pasienters integritet. Hvilken nytte har det at vi overholder taushetsplikten vår, når alle som passerer kan høre hva som blir sagt? Hvordan kan vi utføre intimstell på korridorpasienter bak et enkelt skjermbrett? Og hvordan kan vi skjerme pasienter som er på sitt aller mest sårbare på en tilfredsstillende måte når hvem som helst enkelt kan kikke inn? Det er praktisk umulig for oss å beskytte deg når du er på ditt mest sårbare.

Flere korridorpasiente øker presset på rask utskriving. Konsekvensene av for tidlige utskrivinger er økt risiko for komplikasjoner og tilbakefall, som igjen fører til flere reinnleggelser.  Denne ekstra belastningen og risikoen ønsker ikke vi for våre pasienter.

Vi går på jobb hver dag med et ønske om å tilby våre pasienter sykepleie av høy kvalitet. For å få til det er vi avhengig av politikere og sykehuseiere som tilrettelegger for oss med lokaler som er tilpasset det faktiske behovet. Vi får en dårlig følelse når vi hører om planene for det nye sykehuset. Vi blir bekymret på vegne av våre pasienter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags