Dagens Medisin skriver at fem legemidler nå kan benyttes i behandling av covid-19 i spesialisthelsetjenesten. Det er sotrovimab, anakinra, tocilizumab, baricitinib og remdesivir, som selges henholdsvis under navnene Xevudy, Kineret, RoActemra, Olumiant og Veklury.

– Disse legemidlene som er listet opp, blir innført. Men det understrekes at det er utfordringer knyttet til forsyning og logistikk, og at man vil følge dette nøye, sier leder Cathrine Bryne i Beslutningsforum til nettstedet.

De fem legemidlene kan brukes i behandling av koronapasienter i spesialisthelsetjenesten. Det gjelder altså pasienter ved somatiske og psykiatriske sykehus, andre institusjoner og i ambulansetjenesten.

Endrer kampen mot viruset

Legemidler blir stadig viktigere i bekjempelsen av covid-19 og for veien videre i pandemien. Tidligere i år bestilte Helsedirektoratet 41.000 doser av Paxlovid av Pfizer, en såkalt koronapille. Den er ikke tatt i bruk i Norge ennå, men det er den første koronapillen som blir EU-godkjent.

Vaksinene pekes imidlertid på som de mest effektive legemidlene, ifølge overlege Børre Fevang ved Rikshospitalet, som NTB snakket med i januar.

Beslutningsforum opplyser likevel at det er forventet at det vil komme mange legemidler for behandling av covid-19 framover.

Begrenset tilgang

Bruken av legemidler mot covid-19 vil være avhengig av forsyningssituasjonen og logistiske forhold.

I tillegg er dokumentasjonen mangelfull, og det er begrensede helseøkonomiske vurderinger, påpeker Beslutningsforum i en pressemelding.

Helsedirektoratet har nå satt i gang et arbeid for å utvikle faglige råd for legemiddelbehandling ved covid-19.

(©NTB)