Åpent brev til helse- og omsorg i Drammen kommune: Vi betviler ikke at dere mener det godt. Men når dere har større omsorg for økonomien enn for innbyggerne, midt under en pandemi, ja da reagerer Helsepartiet Drammen.

Helse- og omsorgsavdelingen i Drammen kommune kaster ut en brannfakkel i koronatiden. Det brenner i et allerede utarmet helsetilbud. Nå vil Drammen kommune spare 75 millioner kroner på nettopp helse og omsorg.

Årsaken kaller de et «merforbruk på 83 millioner kroner innenfor institusjoner og hjemmetjenesten», ref. Drammens Tidene 8. mai.

Selvfølgelig har det blitt overforbruk, fordi den nevnte og livsfarlige pandemien traff sykehjemmene hardest. Og det gjorde den fordi helse og omsorg ikke hadde utstyrt institusjoner og hjemmetjenester med nødvendig utstyr for smittevern som hansker, desinfeksjonsmidler, smittervernfrakker eller nok munnbind.

Smittespredningen var spesielt høy nettopp her. Det såkalte overforbruket skyldes nødvendig, økt bruk av personell, og innkjøp av avgjørende smittevernsutstyr. Dette er prisen kommunen må betale fordi dere gamblet på å spare helsekroner. Og nå vil kommunen spare ytterligere i helse, lenge før pandemien er over?

Dersom kommunen gjennomfører disse kuttene, vil sykehjemsplasser forsvinne, og vi risikerer å miste mer spesialiserte sykehjemsavdelinger. Da blir det enda mer jobbing, hold deg fast, på tvers av kommunedelene. I tillegg vurderer kommunen nå en vikarpool for å få helseutgiftene under kontroll. Hallo?

Vikarpool over virksomhetsgrensene i pandemien er hodeløst. Vi reagerer også på at prosjektet Balanse 2021 foreslår «fleksibilitet» ved at de ansatte kan settes inn på tvers av både kommunedeler og tidligere kommunegrenser. Forstår ikke helsemyndighetene det mest grunnleggende om smitteveier og smittevern? Nå er det om å gjøre å begrense utstrekningen av hver enkelt ansatts radius, for å minske smitten. Ikke øke den!

Som tidligere sykepleier i hjemmesykepleien tenker jeg med gru på smittevern, mangel på faglig kontinuitet og faglig forsvarlighet og ikke minst omsorgen til pasientene. Sykepleierne og helsefagarbeiderne har stått i en tøff arbeidssituasjon som de fleste ikke aner rekkevidden av, og nå skal de redde kommuneøkonomien også? Nei, her må nok de ansvarlige myndigheter ty til anstendighet og finne helt andre løsninger.

Vi vil be om dokumentasjon på påstandene om at det er rimeligere å drifte 19 plasser på Åskollen bo- og servicesenter for pasienter med demens, enn å gi dem gode tilbud på sykehjem. Er det tenkt at de skal bo der livet ut? Hva skjer med beboerne når de blir pleiepasienter? Er boligene permanente med fagpersoner døgnet rundt for å sikre faglig forsvarlighet? Vi må kunne forvente at kommunen sikrer våre mest sårbare medmennesker. Dette er ikke tiden for å kutte. Her det bare Helsepartiet som ser verdien av å investere i helse?

Pandemien vist oss hvor sårbare vi er. Ja, denne spesielle situasjonen har kostet mye. Men pandemier har oppstått tre til fire ganger gjennom hvert eneste århundre, så hvorfor var ikke Drammen kommune bedre forberedt? Og hvem er blitt hardes rammet? Hvem klager minst?

Vår klare opplevelse er at pasientene, pårørende og helseansatte klager minst. Selv om de har størst grunn. Kommunen må nå ikke overkjøre svake pasienter eller pårørende som er redde for å uttale seg. Ei heller sykepleierne som tier i frykt for arbeidsplassen sin.

Så hvem skal stå opp for de svake? Vi er bekymret for disse planlagte nedskjæringene og innsparingene. Men i høst er det valg og det gir håp. Med Helsepartiet på Stortinget skal vi jobbe for en kommuneøkonomi som ikke går ut over de mest sårbare.

Les også: