Noen sier at Drammen har alltid vært – og kommer alltid til å være en bilby. MDG har helt andre visjoner for Drammen enn at vi skal drukne i den kvelende biltrafikken.

Vi har en sykkelplan i Drammen som vi bevilger 20 millioner til hvert år. Det er smårusk og hjelper lite om vi skal nå målsettingene om å bli en av Norges beste sykkelkommuner innen 2030. Flere utbyggere i byen er med og bygger sykkelveier, blant annet ved sykehuset. Et sånt samarbeid med privat og offentlig vil vi satse på.

Ordførerne i Buskerudbyen er nå glade for at vi får videreført belønningsavtalen med staten for å opprettholde dagens busstilbud. I tillegg får vi litt mer penger for billigere bussbilletter. Dette er bra! Men når ordførerne nå er ute med denne gladmeldingen, sier de også at penger skal gå til sykkel og gange. Det vil i så fall være interessant å få tall på bordet hvor mye av disse pengene vi kan få til å lage flere sykkelveier og promotere sykling.

Flertallet av politikerne i Drammen vil ikke sette mål om å redusere bilbruken. Det de sier er at de «ikke vil øke den». Så langt jeg kan se handler dagens belønningsmidler om å videreføre dagens situasjon med bilkøer og forurensning i Drammen, med noen mindre justeringer. Elbilen gjør kjøring billigere og bedre, og den tar plass på veiene. Det gir ikke befolkningen bedre folkehelse å sitte i bilkøer, og de har vokst betydelig etter pandemien. Så lenge vi ikke prioriterer sykkel og reduserer biltrafikk, når vi ikke klimamål og Drammen blir aldri en av Norges beste sykkelkommuner.

Les også:

Vil gjøre om to av fire felt i Rosenkrantzgate til kollektivfelt: – Vi må legge bedre til rette

MDG har større tanker enn å videreføre dagens status quo. Vi mener oppriktig at sykkel kan bli en mirakelkur for Drammen, og vil gjøre byen menneskevennlig og trygg og ferdes i. Med inntog av elsykler blir det også enklere og mer attraktivt å sykle. Allerede nå er det langt flere syklister i Drammen enn hva tidligere prognoser skulle tilsi.

Vi kan gjøre byen mer inkluderende ved å frigjøre sentrale strøk til flere grøntområder, hvor barn kan leke og bevege seg fritt og unge og eldre kan møtes. Områder som frigjøres til kulturformål, gatefester for nabolag, markeder og sosiale møteplasser.

Sykling bidrar til bedre fysisk og psykisk helse, er svært forebyggende og gir et pluss på helsebudsjettene. Hvis vi tør å prioritere sykkel, kan vi redusere klimagassutslipp og få ned luftforurensingen. Dessuten er sykkelen skalert for barna, mens bilen er farlig for barna. Med mindre biltrafikk og lavere fartsgrenser kan vi få tryggere skoleveier til barna i hele kommunen.

Ved å prioritere vintervedlikehold av sykkelveier, kan sykkel også være tilgjengelig året rundt på arbeidsreiser. De som er over 40 sykler mer enn de under. Det henger kanskje sammen med at mange da er ferdig med å levere barn i barnehage og står friere til å bruke sykkelen. Noen firmaer har sykkelordning for sine ansatte, men flere bør se på den type løsninger, for eks. leasing av elsykler til sine medarbeidere.

I byene i Europa har de skjønt det. MDG er det eneste partiet i Norge som er organisert med grønne søsterpartier rundt omkring i verden. Vi henter inspirasjon fra flere steder. I Hamburg har de bygget et grønt sykkelnett i hele kommunen. Her har De Grønne vokst fra 12 % til 24 % fra ett valg til et annet. Nå styrer de sammen med sosialdemokratene, og gjenvelges gang på gang. Dette er modellen i flere europeiske byer, også i Norge. Vi har tro på at dette samarbeidet kan bli en suksess for det grønne skiftet, også her i Drammen! Næringslivet går ofte foran, mens politikerne her ikke følger opp i tilstrekkelig grad.

Det kan stå på finansieringen av sykkelveier via en byvekstavtale. Men tør politikerne i Drammen å ta flere grep for å få på plass denne?

Les også:

Varsler ny søknad: – Fortsatt uten bompenger

Som for eksempel å redusere fartsgrensene i sentrum og på gjennomfartsveier i boområdene? Gjøre Rosenkrantz' gate til miljøgate med to av fire felt til kollektivfelt? Stenge deler av Nedre Strandgate? Vil politikerne sørge for at fylket stenger Tollbugata på Strømsø for biltrafikk? Vi i MDG ønsker tiltak som kan virke.

Vi mener det er mulig å gjøre grep som bidrar til kvantesprang for en mer trivelig og miljøvennlig by, uten at det koster oss skjorta. Det er politisk vilje det står på.

Vårt mål for by- og områdeutvikling er mindre biltrafikk og bedre miljø for både syklister og andre, unge som eldre.

Kanskje er våre drømmer store, men vi vet at det er svært mange som støtter dette.

Bli med du også, vær med å få til endring. Kanskje kan Drammen da få en ny byutviklingspris?

LES OGSÅ: