Samtidig som det ble diskutert å legge ned fire barnehager for en besparelse på sju millioner, gikk det tekniske hovedutvalget inn for en sykkelsatsings av kinesiske dimensjoner. Saken skal opp i kommunestyret førstkommende tirsdag, og vi håper partiene tar til fornuft.

Sykkelsatsingen som skal gå over de neste ti årene har blitt estimert til å koste 1.3 milliarder kroner, men det er enormt mange fordyrende elementer som administrasjonen har valgt å ikke legge inn i regnestykket. Saksfremlegget sier «i disse prisene er det forutsatt bygging i jomfruelig terreng. Det er ikke medtatt fjerning av eksisterende asfalt, kantstein, reasfaltering av tilliggende kjørebane og lignende. Det er heller ikke beregnet mva. (25 %), uforutsette kostnader (20 %), administrative kostnader, rigg og drift, skilt og oppmerking».

I tillegg regner kommunen med å tape opptil 75.000 kroner i parkeringskostnader per enkelt gateparkering som blir fjernet, 90-1.200 kroner per meter sykkelvei i merking av veien (eksempelvis å bruke rød maling eller asfalt). Når antall meter med sykkelvei er beregnet å bli hele 114.000 meter, sier det seg selv at dette er en enorm ekstrakostnad. Estimatet om 1.3 milliarder er langt ifra det faktiske tallet, som altså bli mye høyere.

I teknisk hovedutvalg fikk forslaget 11 stemmer, og det var kun Frps to representanter som stemte imot. Dette til tross for at den faktiske summen ikke er kjent for politikerne. Drammen kommune har dårlig økonomi, og diskusjonen om å legge ned barnehagene blir litt underlig når kommunen på samme tid skal ta seg råd til å bruke milliarder på sykkelveier.

Sykkelveier er flott, men kommunen er nødt til å prioritere, og investeringsetterslepet i kommunen er enormt. Drammen kommune skal bruke milliarder av kroner på investeringer - ny bybru, nytt sykehjem i Krokstadelva, Åskollen ungdomsskole og Veiavangen. Når kommunen da i tillegg skal bruke hundrevis av millioner kroner i året på sykkelveier, vil det kunne ødelegge Drammens økonomi, og argumentet om å legge ned Nedre Eiker på grunn av Drammens gode økonomi vil i beste fall bli stående som en dårlig vits.

Frp er for å bygge ut et sykkelveinett, men vi må ha magemål. Ikke bruke penger vi ikke har for å blidgjøre mikropartiet MDG. Når MDG får rollen som vippeparti med for mye makt, så ser vi slik galskap bli vedtatt.

Vedtas dette uten motforestillinger på tirsdag er vi redd for at prosjektet nye Drammen blir et gedigent mageplask, og at Drammen blir en ny økonomisk fiasko. Den famøse ROBEK-lista blinker i det fjerne.